ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΣΠΕΡΑΝΤΣΑΣ (1956-1968)

Διευθυντὴς τῆς «Εκκλησίας»
1956 - 1968


Ὁ Θεοδόσιος Κ. Σπεράντσας, ὁ ὁποῖος εἶχε διατελέσει Ἐπίτροπος Ἐπικρατείας στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Διηύθυνε τό περιοδικό «Ἐκκλησία» ἀπό τό 1956 ἕως τό 1968 καί ἔδωσε προτεραιότητα στήν ἀξιοποίηση «καί προβολή τῶν θησαυρῶν τῆς Ὀρθοδόξου παραδόσεως», μέ τή δημοσίευση κειμένων γνωστῶν νεοελλήνων λογοτεχνῶν (Φ. Κόντογλου, Α. Καραντώνη, Κ. Μπαστιά, Β. Ἠλιάδη, Π. Γλέζου, Κλ. Παρασχου κ.α.) καί ἐπέτρεψε τή χρήση τῆς δημοτικῆς γλώσσας στά δημοσιευόμενα κείμενα.