ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ (1874-1956)

Διευθυντὴς τῆς «Εκκλησίας»
1923-1939 / 1956


Ὁ Γρηγόριος Παπαμιχαήλ, πρῶτος διευθυντὴς τῆς «Θεολογίας» καὶ τῆς «Εκκλησίας» ὑπῆρξε Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ Ἀκαδημαϊκός. Γεννήθηκε στὸ χωριὸ Ἵππειος τῆς Λέσβου. Σπούδασε Θεολογία στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης καὶ συνέχισε τὶς σπουδὲς στὴ Θεολογικὴ Ἀκαδημία τῆς Ἁγίας Πετρούπολης. Γιὰ μία διετία δίδαξε ὡς καθηγητὴς στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Σταυροῦ στὰ Ἱεροσόλυμα. Τὸ 1918 ἐξελέγη παμψηφεὶ τακτικὸς Καθηγητὴς τῆς Ἀπολογητικῆς καὶ τῆς Ἐγκυκλοπαιδείας τῆς Θεολογίας στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Τὸ 1945 ἐξελέγη τακτικὸ μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, στὴν ὁποία διατέλεσε καὶ Πρόεδρος τὸ 1954. Παράλληλα ὁ Γρηγόριος Παπαμιχαὴλ από τό 1923 ἀνέλαβε τήν διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ τῆς «Ἐκκλησίας» καὶ τῆς «Θεολογίας».