ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ»

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Διεύθυνση: Ιασίου 1, 11521 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. Γραμματείας: 210-7272234
ΦΑΞ: 210-7272251
email: efimerios@ecclesia.gr