ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΣΠΕΡΑΝΤΣΑΣ (1956-1968)

Διευθυντὴς τῆς «Εκκλησίας»
1956 - 1968


Ο Θεοδόσιος Κ. Σπεράντσας διατέλεσε Επίτροπος Επικρατείας στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διηύθυνε το περιοδικό «Εκκλησία» από το 1956 ώς το 1968 και έδωσε προτεραιότητα στην αξιοποίηση «και προβολή των θησαυρών της Ορθοδόξου παραδόσεως», με τη δημοσίευση κειμένων γνωστών νεοελλήνων λογοτεχνών (Φ. Κόντογλου, Α. Καραντώνη, Κ. Μπαστιά, Β. Ηλιάδη, Π. Γλέζου, Κλ. Παράσχου κ.ά.) και επέτρεψε τη χρήση της δημοτικής γλώσσας στα δημοσιευόμενα κείμενα.