ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΝΗΣ (1905-1990)

Διευθυντής της «Εκκλησίας» 1968-1982

Ο Κωνσταντίνος Μπόνης γεννήθηκε στον Αστακό της Ακαρνανίας. Το 1922 γράφτηκε αρχικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και μετά από διετία μεταγράφηκε στη Θεολογική Σχολή, λαμβάνοντας το πτυχίο του το 1927. Συνέχισε τις σπουδές του στους τομείς της Βυζαντινολογίας και της Εκκλησιαστικής Φιλολογίας αρχικά στις Βρυξέλλες και κατόπιν στο Μόναχο και στο Βερολίνο. Το 1938 εξελέγη Υφηγητής στη Θεολογική Σχολή Αθηνών, ακολούθως δίδαξε ως Επίκουρος Καθηγητής και το 1942 εξελέγη τακτικός Καθηγητής της Γενικής Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας στη νεοσύστατη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 1951 μετακλήθηκε ως τακτικός Καθηγητής της έδρας της Πατρολογίας και της Ερμηνείας των Πατέρων στη Θεολογική Σχολή Αθηνών. Από το 1968 ώς το 1982 υπήρξε διευθυντής του περιοδικού «Θεολογία». Το 1978 εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και το 1987 χρημάτισε πρόεδρός της.