«Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων»

Ιστορικό | Οργάνωση & Διοίκηση | Δραστηριότητες | Νέα | Συμμετοχές | Ομάδες Στόχου | Φωτογραφίες | Επικοινωνία

Επικοινωνία

Παράταση υποβολής προσφορών της προκήρυξης με Α.Π. 66/30-3-2018 -
Αθήνα, 16/4/2018 - Προθεσμία υποβολής προσφορών 26-4-2018 και ώρα 12:00 (αρχείο PDF)

Προκήρυξη για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για τη δημιουργία διαδικτυακού συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης -Α.Π. 66/30-3-2018 -
Αθήνα, 30/3/2018 - προθεσμία υποβολής προσφορών 16-4-2018 (αρχείο PDF)

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Βιογραφικών Πρόσκλησης 38α -
Αθήνα, 26/2/2018, Καταληκτική προθεσμία υποβολής 4/3/2018. (αρχείο PDF)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση δικηγόρου
σε πρόγραμμα οικογενειακής επανένωσης με χρηματοδότηση της UNHCR"
-
Αθήνα, 16/2/2018 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών 23/2/18. (αρχείο PDF)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων παροχής υπηρεσιών διερμηνείας μερικής απασχόλησης -
Αθήνα, 8/2/2018- Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών 19/2/2018 (αρχείο PDF)

Διόρθωση Ημερομηνίας Ανοίγματος Φάκελων Προσφορών -
(Πρόσκληση 20/1-2-2018) (αρχείο PDF)

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών οικονομικής παρακολούθησης του προγράμματος "Bringing families together 2018" με χρηματοδότηση της UNHCR" -
Αθήνα, 24/1/2018. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 1/2/2018. (αρχείο PDF)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση θέσεων 2 θέσεων δικηγόρων/νομικών σε πρόγραμμα legal aid με χρηματοδότηση της Dianonie Katastrophenhilfe,
8 Σεπτεμβρίου 2017. (αρχείο PDF)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση θέσεων διερμηνέων σε πρόγραμμα legal aid με χρηματοδότηση της Dianonie Katastrophenhilfe,
έως 30 Αυγούστου 2017. (αρχείο PDF)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση θέσεως δικηγορου σε πρόγραμμα legal aid με χρηματοδότηση της Dianonie Katastrophenhilfe,
έως 30 Αυγούστου 2017. (αρχείο PDF)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση θέσεως γραμματειακής/διοικητικής υποστήριξης σε πρόγραμμα legal aid με χρηματοδότηση της Dianonie Katastrophenhilfe,
έως 30 Αυγούστου 2017. (αρχείο PDF)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση θέσεως κοινωνικου λειτουργού σε πρόγραμμα legal aid με χρηματοδότηση της Dianonie Katastrophenhilfe,
έως 30 Αυγούστου 2017. (αρχείο PDF)

Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος Α.Π. 156 για δυο
θέσεις δικηγόρων στο πλαίσιο προγράμματος που
υλοποιεί το "Κέντρο" με χρηματοδότηση της UNHCR
,
Αθήνα, 4/8/2017. (αρχείο PDF)

Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος Α.Π. 45 για
λογιστή/υπεύθυνο οικονομικής παρακολούθησης προγράμματος
που υλοποιεί το "Κέντρο" με χρηματοδότηση UNHCR
,
Αθήνα, 23/2/2017 (αρχείο PDF)

Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για υπεύθυνο διοικητικής στήριξης δράσης
προγράμματος που υλοποιεί το "Κέντρο" με χρηματοδότηση UNHCR
,
Αθήνα, 8/2/2017 (αρχείο PDF)

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση θέσεως
βοηθού λογιστή προγράμματος βοήθειας σε πρόσφυγες,
Αθήνα, 27/1/2017 (αρχείο PDF)

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση θέσεως
βοηθού συντονιστή προγράμματος βοήθειας σε πρόσφυγες
,
Αθήνα, 27/1/2017 (αρχείο PDF)

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση θέσεως
γραμματειακής υποστήριξης προγράμματος βοήθειας σε πρόσφυγες
,
Αθήνα, 27/1/2017 (αρχείο PDF)

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση θέσεως
δικηγόρου για παροχή νομικής υποστήριξης σε πρόγραμμα βοήθειας σε πρόσφυγες
,
Αθήνα, 27/1/2017 (αρχείο PDF)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διερμηνέα για την στελέχωση Προγράμματος
βοήθειας σε πρόσφυγες
,
Αθήνα, 21/6/2016 (αρχείο PDF)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση Προγράμματος,
Αθήνα, 12/4/2016 (αρχείο PDF)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση προγράμματος (θέσεις νομικού (1), υπεύθυνου διοικητικής στήριξης (1), processing coordinator (1) και διερμηνέα στα φαρσί/νταρί (1)),
Αθήνα, 8/3/2016 (αρχείο PDF)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση Προγράµµατος
(διερμηνέα)
,
Αθήνα, 23/12/2015 (αρχείο PDF)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση Προγράµµατος,
Αθήνα, 23/08/2015 (αρχείο PDF)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση Προγράµµατος
(δικηγόρου, κοινωνικού λειτουργού, διερμηνέα)
,
Αθήνα, 17-26/07/2015 (αρχείο PDF)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση Προγράµµατος (διερμηνέας),
Αθήνα, 30/6/2015 (αρχείο PDF)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση Προγράµµατος
(αρχείο PDF)

Στοιχεία Επικοινωνίας

Το Κέντρο διατηρεί τρία γραφεία στην Αθήνα:

• Διοικητικό και Λογιστικό Γραφείο καθώς και το Γραφείο Μελετών και Ερευνών: Ιασίου 1, 11521, Αθήνα, τηλ. 210 7272270 (πρόσωπα επικοινωνίας: Λέλα Χριστοδούλου, Ευαγγελία Δουρίδα), φαξ 210 7272280, e-mail address: kesypame@gmail.com, ωράριο εργασίας 08:00-16:00

• Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων: Μοσχονησίων 5, Κυψέλη , τηλ. 210 7295926/7, e-mail: ecrpath@gmail.com, (πρόσωπο επικοινωνίας: Ευθαλία Παππά, epappa.ecrp@gmail.com ), φαξ. 210 7295928, ωράριο εργασίας 09:00-17:00, ώρες υποδοχής κοινού, Τετάρτη & Παρασκευή 10.00 - 15.00

• Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων: Βαρατάση 2, Γκύζη , τηλ. 6946097984, e-mail: legalaid.ecrp@gmail.com, (πρόσωπο επικοινωνίας: Νάνσυ Ρετινιώτη, nretinioti.ecrp@gmail.com ), ωράριο εργασίας 09:00-17:00

και ένα γραφείο στη Θεσσαλονίκη:

• Γραφείο Aσφαλιστικής Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Στήριξης Παλιννοστούντων: Συντριβανίου 4, 54621, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 280848 (πρόσωπο επικοινωνίας: Αγγελική Καρόζα), e-mail: kspm.thessaloniki@gmail.com, ωράριο εργασίας 08:00-16:00.

Ώρες κοινού

Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων (Γραφείο Νομικής Προστασίας, Κοινωνικής Στήριξης και Συνηγορίας Aιτούντων Άσυλο, Προσφύγων και Mεταναστών) επί της οδού Βαράταση 2 δέχεται το κοινό κατόπιν ραντεβού ενώ επί της οδού Μοσχονησίων 5 δέχεται το κοινό:

Τετάρτη από τις 10:00 – 15:00, και
Παρασκευή από τις 10:00 – 14:00

Διευκρινίζεται ότι τις υπόλοιπες εργάσιμες ημέρες της εβδομάδος τα στελέχη δέχονται κοινό στη βάση προγραμματισμένων ραντεβού.

Δυνατότητα διερμηνείας από Αγγλικά, Γαλλικά, Αραβικά, Νταρί, Φαρσί στα Ελληνικά και αντίστροφα.

Γραφείο Aσφαλιστικής Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Στήριξης Παλιννοστούντων:
Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 13:00