Υπηρεσιακά Συμβούλια και Επιτροπές της Εκκλησίας της Ελλάδος

2ον
ΤΡΙΜΕΛΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Κ.Ε.Υ.)
ΗΤΟΙ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
(Διορίζεται προσωρινώς καί μέχρι τής συγκροτήσεως Υπηρεσιακού Συμβουλίου κατά τάς κειμένας διατάξεις).

145ης ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2001-2002)


1. Ἄρθρα 2, 3, 4 τοῦ Κανονισμοῦ 5/1978.
2. Ἄρθρον 1 παράγρ. 2, 3 τοῦ Κανονισμοῦ 23/1982.

Πρόεδρος : Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος.

Αναπληρωτής : Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παραμυθίας, Φιλιατῶν καί Γηρομερίου κ. Τίτος.

Μέλη :
1. Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Λεωνίδης Ψαριανός, Ὑπάλληλος Ἀποστολικῆς Διακονίας.
2. κ. Κωνσταντῖνος Καζᾶκος, Ὑπάλληλος Ἱερᾶς Συνόδου.

Αναπληρωταί :
1. κ. Λεωνίδας Δρόλας, Ὑπάλληλος Ἀποστολικῆς Διακονίας.
2. κ. Ἑλένη Καπετανάκη, Ὑπάλληλος Ἱερᾶς Συνόδου.

Γραμματεύς : κ. Ἀντώνιος Κουσαθανᾶς, Ὑπάλληλος Ἀποστολικῆς Διακονίας.

Αναπληρωτής Γραμματεύς : κ. Μαρία Περιάλη, Ὑπάλληλος Ἀποστολικῆς Διακονίας.
2ον ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΝΑ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

 • 158ης Συνοδικής Περιόδου(2014-2015)
 • 157ης Συνοδικής Περιόδου(2013-2014)
 • 156ης Συνοδικής Περιόδου(2012-2013)
 • 155ης Συνοδικής Περιόδου(2011-2012)
 • 154ης Συνοδικής Περιόδου(2010-2011)
 • 153ης Συνοδικής Περιόδου(2009-2010)
 • 152ης Συνοδικής Περιόδου(2008-2009)
 • 151ης Συνοδικής Περιόδου(2007-2008)
 • 150ης Συνοδικής Περιόδου(2006-2007)
 • 149ης Συνοδικής Περιόδου(2005-2006)
 • 148ης Συνοδικής Περιόδου(2004-2005)
 • 147ης Συνοδικής Περιόδου(2003-2004)
 • 146ης Συνοδικής Περιόδου(2002-2003)
 • 145ης Συνοδικής Περιόδου(2001-2002)
 •