Περί τῆς τελετῆς ἐγκαινίων τοῦ ἀνακαινισμένου κτιρίου τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου.
(8/10/2004).

Ἐν Ἀθήναις τῇ 8ῃ Ὀκτωβρίου 2004

Μέ κάθε λαμπρότητα καί ἐπισημότητα πραγματοποιήθηκαν χθές Πέμπτη 7 Ὀκτωβρίου ἀπό τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστόδουλο, ὁ ἁγιασμός γιά τήν ἀνακαίνιση τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου τῆς Ἐκκλησίας, πού βρίσκεται στήν Ἱερά Μονή Πεντέλης. Παρέστησαν Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ δυό Ὑφυπουργοί Ἐξωτερικῶν, Βουλευτές, Καθηγητές, πολλοί Ἐπίσημοι καί πλῆθος ἄλλων προσκεκλημμένων.

Μετά τόν Ἁγιασμό, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννης παρουσίασε τά ἱστορικά στοιχεῖα πού συνδέονται μέ τήν ἀνέγερση τοῦ κτιρίου. Στή συνέχεια τό λόγο ἔλαβε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στούς στόχους πού ἐξυπηρετεῖ τό Διορθόδοξο Κέντρο, δηλαδή τή φιλοξενία συναντήσεων ὀρθοδόξων καί ἑτεροδόξων, «γιά νά ἔρχονται», ὅπως εἶπε, «σέ ἐπαφή οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας σέ ἕνα Κέντρο πού βρίσκεται στήν Ἀθήνα καί ἔχει ἀναδειχθεῖ σέ κολυμπήθρα τῆς Ὀρθοδοξίας». «Αὐτό τό Κέντρο», συνέχισε, «πρέπει νά προβάλλει τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, νά γίνει ὁδοδείκτης τῆς πορείας σ’ ἕνα κόσμο πού μοιάζει ἀποπροσανατολισμένος».

Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ἐπισήμανε τήν οὐσιαστική ἀρωγή τῆς «Ἀλληλεγγύης», τῆς Μ.Κ.Ο. τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία συνέβαλε στήν ὁλοκλήρωση τῶν ἐργασιῶν γιά τήν ἀποπεράτωση τοῦ Κτιρίου ἀλλά καί στήν καλή συνεργασία μέ τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, «τό ὁποῖο στέκεται στό πλάι τῆς «<Ἀλληλεγγύης> πού φιλοδοξεῖ νά ἐφαρμόσει προγράμματα γιά τά ὁποία ἡ Πολιτεία καί ἡ Ἐκκλησία ἔχουν δείξει ἐνδιαφέρον, ὅπως προγράμματα ἐπιμορφωτικά καί ἐκπολιτιστικά γιά στελέχη τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά καί προγράμματα πού ἀπευθύνονται σέ μετανάστες καί πρόσφυγες».

«Ὅραμά μας εἶναι νά βγάλουμε τήν Ἐκκλησία ἀπό τό περιθώριο καί τήν ἀφάνεια, νά ἀνοίξουμε νέους ὁρίζοντες γιά νά κάνει ἡ Ἐκκλησία ἐκσυγχρονιστικά βήματα, ἐννοῶ ἡ δική μας νοοτροπία καί ἀντίληψη (νά ἐκσυγχρονιστεῖ), νά δοῦμε μέ νέα μάτια τόν κόσμο, νά ἀφήσουμε τήν αὐτάρκεια πού πολλές φορές μας χαρακτηρίζει καί μᾶς φοβίζει νά δοῦμε τόν ἄλλο», κατέληξε ὁ Μακαριώτατος.Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.