"Περί Εκκλησιαστικών Υποτροφιών"
(13/1/2019).

Για να διαβάστε το κείμενο επιλέξτε εδω.

Πρωτ. 285
Διεκπ. 132
Ἀθήνῃσι 23ῃ Ἰανουαρίου 2019


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διά τοῦ παρόντος καί δυνάμει τοῦ ὑπ' ἀριθ. 302/2018 (Φ.Ε.Κ. 17/ 6.2.2018 τ. Α΄) «Περί Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποτροφιῶν» Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος προκηρύσσει διά τό ἀκαδημαϊκόν ἔτος 20192020 ὑποτροφίας διά πανεπιστημιακάς σπουδάς εἰς Ἕλληνας καί Ἀλλοδαπούς καί ἀποστέλλει τόν ὡς ἄνω κανονισμόν πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν καί διά τά καθ' ὑμᾶς.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Μεθώνης Κλήμης