Παράταση κατά ἕνα (1) μῆνα τῆς προθεσμίας ὑπαγωγῆς αὐθαιρέτων κατασκευῶν στόν ν. 4178/2013 (8 Ἰουνίου 2017)
(9/5/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2273
Διεκπ. 985
Ἀθήνῃσι 9ῃ Μαΐου 2017


Φέρεται σέ γνώση σας ὅτι διά τῆς Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως ὑπ’ ἀριθ. οἰκ. 21779/3.5.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1544/4.5.2017) ἡ προθεσμία ὑπαγωγῆς (τακτοποιήσεως) αὐθαιρέτων κατασκευῶν ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν προσώπων στίς διατάξεις τοῦ νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ Α΄ 174), ἡ ὁποῖα ἔληγε στις 8.5.2016, παρετάθη κατά ἕνα (1) μῆνα καί λήγει στίς 8.6.2017.

Κατά τά λοιπά ἰσχύει τό Ἐγκύκλιο Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὑπ’ ἀριθμ. 2039/892/26.4.2017.

Ἐντολῇ καί Ἐξουδιοτήσει τῆς Ιερᾶς Συνόδου† Ο Μεθώνης Κλήμης