«Κοινοποίησις καθαιρέσεως κληρικοῦ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου»
(16/2/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Αριθμ. Πρωτ. 799
Αριθμ. Διεκπ. 379

ΑΘΗΝΗΣΙ 16ῃ Φεβρουαρίου 2017


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΠρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Θέμα : «Κοινοποίησις καθαιρέσεως κληρικοῦ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου»


Διά τοῦ παρόντος καί κατόπιν τοῦ ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. 1223/2016/10.1.2017 ἐγγράφου τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ Ἀρχιμαν-δρίτης Δανιήλ - Ρίτσαρντ Τόυν (Daniel - Richard Toyne), κληρι-κός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σιγκαπούρης, διά τά εἰς ἅ ὑπέπεσε κανονικά παραπτώματα, καθυπεβλήθη ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῇ ἐσχάτῃ ποινῇ τῆς ἀπό τοῦ ὅν ἔφερε βαθμοῦ τῆς Ἱερωσύνης καθαιρέσεως καί ἐπανήχθη εἰς τάς τάξεις τῶν λαϊκῶν.

Τήν Κανονικήν ταύτην Ἀπόφασιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀνακοινοῦμεν ὑμῖν πρός ἐνημέρωσιν ὑμῶν καί διά τά καθ’ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου


Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης