«Περί τοῦ ἐπιτρεπτοῦ τοῦ Καθαγιασμοῦ δύο ἁγίων Ποτηρίων κατά τήν τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας»
(11/1/2017).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Αριθμ. Πρωτ. 4831/2016
Αριθμ. Διεκπ. 43

ΑΘΗΝΗΣΙ 11ῃ Ἰανουαρίου 2017


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


ΘΕΜΑ: «Περί τοῦ ἐπιτρεπτοῦ τοῦ Καθαγιασμοῦ δύο ἁγίων Ποτηρίων κατά τήν τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας»

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 10ης μηνός Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, διεξελθοῦσα τήν ἀπό 10ης μηνός Ὀκτωβρίου π.ἔ. ἐπιστολήν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου, δι' ἧς διαπυνθάνεται περί τοῦ ἐπιτρεπτοῦ τοῦ Καθαγιασμοῦ δύο ἁγίων Ποτηρίων κατά τήν τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀπεφάσισεν ὅπως ἀποστείλῃ ὑμῖν τό ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. 49/30.12.2016 ἀπαντητικόν πρός τό ἀνωτέρω ἐρώτημα ἔγγραφον τῆς ἁρμοδίας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Θείας Λατρείας καί Ποιμαντικοῦ Ἔργου, πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν καί διά τά καθ' ὑμᾶς.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ:
Συνοδικήν Ἐπιτροπήν
Θείας Λατρείας καί Ποιμαντικοῦ Ἔργου
Παρ' ἡμῖν