Δεύτερη Συνεδρία της Δ.Ι.Σ. για το μήνα Οκτώβριο
(22/10/2009).

Συνῆλθε σήμερα Πέμπτη, 22 Ὀκτωβρίου 2009, στήν δεύτερη Συνεδρία Της ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου.

Κατά τήν σημερινή Συνεδρία :

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἐπικύρωσε τά Πρακτικά τῆς προηγουμένης Συνεδρίας.

Κατά τήν σημερινή Συνεδρία ἔγινε ἀναφορά στό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, τό ὁποῖο εἶναι μεγάλο καί ἀποφασίσθηκε νά ἀποσταλεῖ στούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Ἐγκύκλιος γιά νά συγκεντρωθοῦν τά στοιχεῖα πού ἀφοροῦν τά Ἱδρύματα πού λειτουργοῦν μέ εὐθύνη τους καί τά οἰκονομικά μεγέθη πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν λειτουργία τους, καθώς καί τά στοιχεῖα πού ἀφοροῦν τό γενικώτερο φιλανθρωπικό ἔργο τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, γιά τόν καλύτερο συντονισμό καί τήν ἁρτιώτερη ὀργάνωσή τους.

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἐνέκρινε:
- Τήν σύσταση καί λειτουργία τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἱδρύματος μέ τήν ἐπωνυμία «Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς».
- Τήν συμμετοχή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν Ζ΄ Ἀκαδημαϊκή Συνάντηση τοῦ Διμεροῦς Διαλόγου μεταξύ Ὀρθοδοξίας καί Ἰουδαϊσμοῦ μέ θέμα: «Ἡ Παγκόσμιος κρίσις: θρησκευτικαί προοπτικαί καί ἠθικαί προκλήσεις» ἡ ὁποία θά πραγματοποιηθεῖ στήν Ἀθήνα ἀπό 10 ἕως 12 Νοεμβρίου 2009.

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἐνημερώθηκε γιά τίς πρωτοβουλίες σχετικά μέ τήν προβολή καί τήν ἀνάπτυξη τοῦ πρωτοχριστιανικοῦ Μνημείου τῶν Κατακομβῶν τῆς Μήλου, ἀπό ἔγγραφο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου κ. Δωροθέου καί ἀπεφάσισε νά συμβάλλει ἐνεργά στήν περαιτέρω ἀνάδειξη καί προβολή τῆς πρωτοχριστιανικῆς αὐτῆς κληρονομιᾶς.

Τέλος ἡ Δ.Ι.Σ. συζήτησε καί ἔλαβε ἀποφάσεις σχετικά μέ τρέχοντα ὑπηρεσιακά ζητήματα.

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ὁλοκλήρωσε τίς ἐργασίες Της γιά τή σημερινή Συνεδρία στίς 11.30, προκειμένου στίς 12 τό μεσημέρι, νά παραστεῖ στήν παρουσίαση τοῦ νέου προγράμματος τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία θά πραγματοποιηθεῖ στό Σαρόγλειο Μέγαρο, Ρηγίλλης 1, Ἀθήνα.


Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου