Επικοινωνιακή και Μορφωτική Υπηρεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος

E.M.Y.E.E. | ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΚΛΑΔΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

Την ευθύνη του Κλάδου Ραδιοφωνίας έχει η Επικοινωνιακή και Μορφωτική Υπηρεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Διευθυντής: κ. Αλέξανδρος Κατσιάρας (katsiaras@ecclesia.gr)
τηλ. 210. 7229850, φax: 210.7222290
Έδρα: Αθηνάς 30, Αθήνα, τ.κ.10551
Τηλ. Κέντρο: 210.7298222, fax Γραμματείας: 210.7222586, e-mail: 895@ecclesia.gr

Υπεύθυνος Διοικητικού και Ροής του Προγράμματος Αρχιμ. Διονύσιος Χατζηαντωνίου, τηλ. 210-7298222 (εσ. 303). Υπεύθυνος Τεχνικής Υπηρεσίας Πρωτ. Νικόλαος Πανταζής (εσ. 410). Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Πρωτοπρ. Ιωακείμ Ιωακειμίδης. Υπεύθυνος Οικονομικών κ. Δημήτριος Κληρονόμος (εσ. 305). Γραφείο Marketing (Διαφημίσεων) κ. Αικατερίνη Γκουλή (εσ. 407)

Από τον Ιούνιο του 2009 το πρόγραμμα του Ραδιοσταθμού μεταδίδεται και μέσω του Δορυφόρου Hotbird σε όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από το τεχνικό, διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό του σταθμού και δημοσιεύεται στην διεύθυνση: http://www.ecclesia.gr/greek/ecclesiaradio/index.asp

Ακούστε ζωντανά