ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΛΤΙΩΝ


Δελτία Τύπου της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Γ΄ Συνεδρία της Δ. Ι. Σ. (2/11/2006)
(2/11/2006).

Συνήλθε σήμερα Πέμπτη, 2.11.2006, στην δεύτερη για τον μήνα Νοέμβριο Συνεδρία Της, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 150ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πασης Ελλάδος κ. Χριστοδούλου.

- Κατά την σημερινή Συνεδρία η Διαρκής Ιερά Σύνοδος:
- Εξέτασε τις προτάσεις των Συνοδικών Επιτροπών α) επί της Χριστιανικής Αγωγής της Νεότητος, β) επί της Θείας Λατρείας και του Ποιμαντικού Έργου, γ) επί της Κοινωνικής Προνοίας και Ευποιΐας, δ) επί των Οικονομικών και ε) επί της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως και Επιμορφώσεως του Εφημεριακού Κλήρου, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τα πορίσματα της Α Ἡμερίδος της Επιτροπής Διαλόγου Εκκλησίας και Κοινωνίας με θέμα : «Εξουσία και Διακονία εις την ζωήν της Εκκλησίας».
-
Εξέτασε την αξιολογική πρόταση της Επιτροπής επί των νέων σχολικών βιβλίων των Θρησκευτικών των τριών πρώτων τάξεων του Γυμνασίου.

Περί του θέματος αυτού η Δ.Ι.Σ. εκφράζει τον προβληματισμό Της για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται στα βιβλία ορισμένα βασικά και κεφαλαιώδη ζητήματα της Ορθοδόξου Πίστεώς μας. Η Δ.Ι.Σ. θεωρεί ότι από τα βιβλία ελλείπει ο Ορθόδοξος προσανατολισμός, υποτιμάται η εν Χριστώ αποκάλυψη στον κόσμο και η θεοπνευστία της Αγίας Γραφής, οπότε υποβιβάζεται η Χριστιανική Πίστη στο επίπεδο της Θρησκείας.
Η Δ.Ι.Σ. εκφράζει την αντίρρησή της στην μέθοδο που μεταχειρίζονται τα βιβλία για να ερμηνεύσουν την Αγία Γραφή, με βάση τους συμβολισμούς, καθώς και το ότι αποδέχεται ως επιστημονικώς εξακριβωμένα κάποια θεολογούμενα και μη κοινώς αποδεκτά από την Θεολογική Επιστημονική Κοινότητα οπότε παραπέμπουν στην εκκοσμικευμένη Χριστιανική Θεολογία.
Η Δ.Ι.Σ. εκφράζει την απορία Της για την προβολή περιθωριακών ιστορικών στοιχείων της εκκλησιαστικής ζωής, τα οποία δεν ήταν γενικευμένα φαινόμενα, με αποτέλεσμα τον διασυρμό της Χριστιανοσύνης, ενώ παρασιωπά τα κεφάλαια περί των Μαρτύρων, περί των Ασκητών και των Οικουμενικών Διδασκάλων της Πίστεώς μας.
Επίσης η Δ.Ι.Σ. έδωσε εντολή στην Συνοδική Επιτροπή Εκπαιδεύσεως και Επιμορφώσεως να προετοιμάσει επίσημο κείμενο με βάση τις προηγούμενες παρατηρήσεις Της, το οποίο θα απευθύνει στην κ. Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Η Δ.Ι.Σ. θεωρεί ότι η ενασχόλησή Της αυτή και το εξαιρετικό ενδιαφέρον Της για το θέμα αφορμάται από το αναντίρρητο γεγονός ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία τυγχάνει η επικρατούσα Θρησκεία στο Κράτος μας το οποίο έχει ως προμετωπίδα του το όνομα της Αγίας Τριάδος, ότι η ευθύνη Της αυτή υπαγορεύεται από το άρθρο 9 παρ. 1 περ. ε τοῦ Ν. 590/77 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» και το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα όπου τα περί των δικαιωμάτων των αυτοπροσδιοριζομένων φυσικών η νομικών προσώπων Της. Εξ άλλου η κ. Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων έδωσε το δικαίωμα να διατυπωθούν δημοσίως απόψεις περί όλων των σχολικών εγχειριδίων.