ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΛΤΙΩΝ


Δελτία Τύπου της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Ολοκληρώθηκε η δενδροφύτευση 3.000 δενδρυλλίων στην Καλλιτεχνούπολη Ραφήνας με πρωτοβουλία της Ι. Σ.
(20/3/2006).

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Ἀναδάσωση διοργάνωσαν τό πρωινό τοῦ Σαββάτου 18 Μαρτίου 2006 στήν Καλλιτεχνούπολη τοῦ Δήμου Ραφήνας ἡ Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Θείας Λατρείας, Πολιτικῆς Οἰκονομίας καί Οἰκολογίας καί ἡ Διεύθυνση Ἀναδασώσεων τῆς Περιφερείας Ἀττικῆς σέ συνεργασία μέ τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν καί τίς δέκα Ἱερές Μητροπόλεις τοῦ Λεκανοπεδίου Ἀττικῆς.
Τόν Ἁγιασμό τέλεσε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστόδουλος παρουσία τοῦ Ὑπουργοῦ Ἀνάπτυξης κ. Εὐαγγέλου Μπασιάκου, τοῦ Προέδρου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Σεβασμιωτάτου Μη-τροπολίτου Ἀχελώου κ. Εὐθυμίου, τοῦ Γραμματέως αὐτῆς Ἀρχιμ. κ. Τιμοθέου Ἄνθη καί δεκάδων παιδιῶν Κατηχη-τικῶν Σχολείων, τά ὁποῖα πραγματοποίησαν τήν δενδρο-φύτευση 3.000 δενδρυλλίων.
Στόν χαιρετισμό του ὁ Μακαριώτατος ὑπογράμμισε ὅτι "τό οἰκολογικό πρόβλημα, γιά τό ὁποῖο σήμερα μιλᾶ ὅλος ὁ κόσμος ἐπειδή ἀπειλεῖ τή ζωή μας, δέν εἶναι ὑπόθε-ση τοῦ Θεοῦ. Δέν φταίει ὁ Θεός γιά ὅσα ὑποφέρουμε, ἀλλά ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι πού δέν ἔχουμε οἰκολογική συνείδηση, πού δέν σεβόμαστε τό σπίτι τοῦ Θεοῦ, μέσα στό ὁποῖο ἐκεῖνος μᾶς ἔχει τοποθετήσει".
Σέ ἄλλο σημεῖο τῆς ὁμιλίας του ὁ Μακαριώτατος παρατήρησε ὅτι: "Εἴμαστε ἐνοικιαστές τῆς γῆς. Ὁ Θεός μᾶς ἔβαλε στό δικό του σπίτι καί ἐμεῖς νομίσαμε πώς εἶναι δικό μας καί ὄχι μόνο δέν τό περιποιηθήκαμε, ἀλλά ἀντί-θετα κάνουμε ἐνέργειες ἐγωιστικές, οἱ ὁποῖες νομίζουμε ὅτι μᾶς εὐνοοῦν, ἐνῶ κατά βάθος μᾶς βλάπτουν. Εἴμαστε χρῆ-στες καί δέν πρέπει νά κάνουμε καταχρήσεις. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία πῆρε τήν πρωτοβουλία γιά τήν ἀναδάσωση αὐτή μέ τά παιδιά τῶν Κατηχητικῶν της Σχολείων".
Ἀκολούθως ἔκανε σύντομο χαιρετισμό ὁ Ὑπουργός Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης κ. Μπασιάκος καί μεταξύ ἄλλων εὐχαρίστησε τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος γιά τήν ἰδιαίτερα θετική πρωτοβουλία της νά κινητοποιήσει τίς δυνάμεις της γιά νά βοηθήσει τήν Πολιτεία στό δύσκολο ἔργο τῆς ἀνα-δάσωσης καί γενικότερα τῆς ἀναβάθμισης τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.


Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου