ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΛΤΙΩΝ


Δελτία Τύπου της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Ένα βιβλίο - απόδειξη της ειρηνικής συνύπαρξης των θρησκειών
(2/11/2005).

Ὁλοκληρώθηκε μέ ἐπιτυχία σήμερα τό μεσημέρι στήν Αἴθουσα "Γιάννου Κρανιδιώτη" ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου "Θρησκευτικά Μνημεῖα στόν Νομό Ξάνθης" πού πραγματοποιήθηκε ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν μέ τή συνεργασία τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ξάνθης καί Περιθεωρίου καί τῆς Μουφτείας Ξάνθης.
Στήν εκδήλωση παρέστησαν ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας, ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστόδουλος, ενώ χαιρετισμό ἀπηύθυναν ὁ Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν κ.Εὐριπίδης Στυλιανίδης, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης καί Περιθεωρίου Παντελεήμων καθώς καί ὁ Μουφτής Ξάνθης Ἐμίν Σενίκογλου. Τήν παρουσίαση τοῦ ἐν λόγῳ πονήματος ἔκαναν ὁ Πρωτοσύγκελος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ξάνθης, Ἀρχιμανδρίτης Παντελεήμων Μουτάφης, καί ὁ Ἰμάμης τῆς Ἀλεξανδρούπολης Ἐμίν Σερήφ.
Ὅπως χαρακτηριστικά τόνισε ὁ Μακαριώτατος, χαιρετίζοντας τήν ἐκδήλωση "ὁ τόμος αὐτός εἶναι μία τρανή ἀπόδειξη τῆς δυνατότητας πού ἔχουμε νά ζήσουμε συμφιλιωτικά, συνεργατικά καί ἀγαπητικά μέ ὅλες τίς θρησκευτικές κοινότητες πού ὑπάρχουν στήν πατρίδα μας. Μπορεῖ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία νά ἀποτελεῖ τήν πλειονότητα τοῦ πληθυσμοῦ, ἀλλά οἱ θρησκευτικές μειονότητες τυγχάνουν τοῦ σεβασμοῦ μας" .
Ἀναφερόμενος στά τρία μηνύματα, τά ὁποῖα, τό ἐν λόγῳ ἐγχείρημα καί ἡ ἐκδήλωση ἐξέπεμψαν πρός πᾶν ἀποδέκτη, ὁ Μακαριώτατος, ὑπερθεμάτισε τήν ὕπαρξη καί τόν σεβασμό τῆς
θρησκευτικῆς ἐλευθερίας στήν χώρα μας. Ἐπέκρινε δέ, κάθε μορφή φανατισμοῦ καί βίας στό ὄνομα τῆς θρησκείας. Ὅπως εἶπε: "Τό πρῶτο μήνυμα πού προέρχεται ἀπό τήν ἔκδοση αὐτή εἶναι ὅτι ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ βασικό στοιχεῖο τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, πού ἀποτελεῖ ὄχι μόνο θεϊκά ἀλλά καί ἀνθρώπινα κατοχυρωμένο δικαίωμα στά Συντάγματα τῶν κρατῶν, ὅπως καί στήν πατρίδα μας. Ἐδῶ στήν Ἑλλάδα ὑπάρχει πλήρης θρησκευτική ἐλευθερία, πράγμα τό ὁποῖο ἀναγορεύει καί τή χώρα μας σέ μία χώρα προοδευτική, ἡ ὁποία δικαίως διεκδικεῖ τά εὔσημα ἀπέναντι στά φαινόμενα τῆς θρησκευτικότητας".
Τό ἐν λόγῳ πόνημα καί ὁ ἀπώτερος στόχος τῆς παρουσίασής του, ὅπως ἐπισήμαναν μέ ἔμφαση τόσον οἱ ὀρθόδοξοι ὅσον καί μουσουλμάνοι ὁμιλητές, ἦταν νά καταδειχτεῖ καί νά ὑπογραμμιστεῖ ἡ ἁρμονική καί μέ σεβασμό στήν θρησκευτική διαφορετικότητα συνύπαρξη ὀρθοδόξων καί μουσουλμάνων ἀλλά καί ὅλων τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων στήν χώρα μας.
Ἀναφερόμενος στό δεύτερο μήνυμα τῆς σημερινῆς ἐκδήλωσης, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.Χριστόδουλος, ἐπέκρινε κάθε μορφή βίας εἰς τό ὄνομα τῆς θρησκείας τονίζοντας : "Τό δεύτερο μήνυμα, αφορά στον ρόλο τῆς θρησκείας στήν εἰρηνική συμβίωση τῶν λαῶν, στήν εἰρήνη, τή δικαιοσύνη καί τήν ἀγάπη, βασικά κηρύγματα κάθε θρησκείας, ἰδιαίτερα της χριστιανικῆς, ἀλλά καί ἄλλων θρησκειῶν. Κάθε ἔνταση, ἡ ὁποία βασίζεται στό ὄνομα ἧς θρησκείας εἶναι ἐκδήλωση σέ βάρος της. Ἡ θρησκεία διδάσκει τήν εἰρηνική συνύπαρξη τοῦ κόσμου, γι' αὐτό καί ἐκδηλώσεις ὅπως εἶναι ὁ φονταμενταλισμός, ὁ φανατισμός, ἡ μισαλλοδοξία, πρέπει νά εἶναι ξένες πρός κάθε θρησκεία. Στούς καιρούς μας, αὐτό εἶναι ἕνα μήνυμα πού προσλαμβάνει μία ἰδιαίτερη σημασία δεδομένων τῶν συνθηκῶν πού διαμορφώνονται στήν οἰκουμένη"
Μέ ἀφορμή τά θρησκευτικά μνημεῖα πού παρουσιάζονται στόν τόμο ὁ Μακαριώτατος ἀναφέρθηκε καί στό τρίτο μήνυμα πού ἀπορρέει ἀπό τήν παρουσίαση τοῦ ἔργου : " Ἕνα τρίτο μήνυμα ἀποτελεῖ τό γεγονός ὅτι τά θρησκευτικά μνημεῖα ἀποτελοῦν ἕνα τμῆμα καί παράγοντα τοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ Ἐκκλησία καί ἡ θρησκεία παράγουν πολιτισμό" τόνισε, ἀποδοκιμάζοντας τόν φονταμενταλισμό o ὁποῖος τορπιλίζει τήν παγκόσμια εἰρήνη. "Αὐτά τά μηνύματα προσλαμβάνουν μεγάλη ἐπικαιρότητα ἐνόψει τῶν ἐξελίξεων στό διεθνῆ ὁρίζοντα, ὅπου ὁ φονταμενταλισμός, ἡ μισαλλοδοξία καί ὁ θρησκευτικός φανατισμός ἀποτελοῦν κίνδυνο γιά τή δημοκρατία καί τήν εἰρήνη τοῦ κόσμου" ὑπογράμμισε. Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, ο Μακαριώτατος, συνεχάρη τόν Μητροπολίτη Ξάνθης καθώς και τόν Μουφτή Ξάνθης γιά τήν ἀξιόλογη πρωτοβουλία τους: «Αὐτή ἡ πρωτοβουλία φαντάζει σάν μία καινοτομία στόν χῶρο τῆς Ἑλλάδος. Τήν χαιρετίζουμε μέ ἀγάπη καί χριστές ἐλπίδες», είπε και πρόσθεσε :" Αὐτός ὁ τόμος διακηρύσσει ὅτι τό μοντέλο πού ἔχει ἤδη ἰσχύσει γιά πολλά χρόνια, ὄχι μόνο ἀπό τή Συνθήκη τῆς Λωζάννης ἀλλά καί παλαιότερα στή χώρα μας, εἶναι ἕνα μοντέλο ἐπιτυχημένο, τό ὁποῖο θά μποροῦσε νά θεωρηθεῖ ἰδανικό».
Στήν ἐκδήλωση, τόν λόγο πῆραν ἐπίσης οἱ ἐλλογιμότατοι καθηγητές κ.Γιῶργος Τσιγάρας, βυζαντινολόγος-θεολόγος ἐπιμελητής τοῦ ἐν λόγῳ Τόμου, κ.Κωνσταντῖνος Σκουτέρης, καθηγητής τοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί ἡ κά Ματούλα Σκαλτσά, ἀναπληρώτρια καθηγήτρια τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.