ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΛΤΙΩΝ


Δελτία Τύπου της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Α΄ Συνεδρία της Ι. Σ. Ι. (5/10/2005)
(5/10/2005).

Συνῆλθε σήμερα, 5η Ὀκτωβρίου 2005, σέ πρώτη τακτική Συνεδρία ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου στήν Αἴθουσα Συνεδριῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας.
Πρό τῆς Συνεδρίας ἐτελέσθη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πετράκη, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων κ. Σεραφείμ. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Δράμας κυροῦ Διονυσίου.
Περί τήν 9η πρωινή, στή μεγάλη Αἴθουσα τῶν Συνεδριῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐψάλη ἡ Ἀκολουθία γιά τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ἀναγνωσθέντος τοῦ Καταλόγου τῶν συμμετεχόντων Ἱεραρχῶν, διεπιστώθη ἡ ἀπουσία τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Γόρτυνος κ. Θεοφίλου καί Σιατίστης κ. Ἀντωνίου.
Ἀκολούθως, συνεκροτήθη ἡ Ἐπιτροπή Τύπου ἀπό τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. Εὐστάθιο, Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου κ. Δωρόθεο καί Πατρῶν κ. Χρυσόστομο.
Στή συνέχεια ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστόδουλος προσεφώνησε τά Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας καί ἀναφέρθηκε στό σκοπό τῆς Συγκλήσεως Αὐτῆς.
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος ὡς Ἀντιπρόεδρος τοῦ Σώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας ἀντιφώνησε ἐκ μέρους τῶν Σεβασμιωτάτων Ἱεραρχῶν καί ἐπεσήμανε τόν σεβασμό ὅλων στό Συνοδικό Θεσμό τῆς Ἐκκλησίας.
Κατόπιν ὁ Μακαριώτατος ἀνέγνωσε τήν ἐμπεριστατωμένη Εἰσήγησή του ἡ ὁποία περιελάμβανε μέ ἐνάργεια καί λεπτομέρειες τά ἀπασχολοῦντα τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας θέματα. Ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς στήν μετά προσοχῆς ἐκλογή τῶν Ἐπισκόπων, οἱ ὁποῖοι πρέπει νά διακρίνονται γιά τήν βαθειά πνευματικότητά τους, τό ἐκκλησιαστικό τους φρόνημα, τό νοῦν Χριστοῦ, τήν ἀφοσίωσή τους στήν Ἐκκλησία, τήν πίστη καί τόν ἱεραποστολικό τους ζῆλο, τήν εὐρεῖα γνώση τῶν συμβαινόντων στήν κοινωνία. Ἐπίσης ὀφείλουν νά παρακολουθοῦν μέ ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον τίς ἐξελίξεις τοῦ κόσμου καί νά σπουδάζουν τά νέα ρεύματα πού διασταυρώνονται ὑπεράνω τῶν κεφαλῶν τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος, ὥστε νά τά ἀντιμετωπίζουν μέ ἐπιτυχία καί ἐπωφελῶς.
Ἀναφέρθηκε ἐπίσης στό ἄνοιγμα τῆς ποιμαινούσης Ἐκκλησίας πρός τό λαό καί εἰδικότερα στήν Κληρικολαϊκή Σύναξη πού πραγματοποιήθηκε στήν Πάτρα μέ πολλή ἐπιτυχία καί γιά τήν ὁποία θά ὁμιλήσει σέ ἄλλη Συνεδρία τῆς Συνόδου, ὁ Πρόεδρος καί ὑπεύθυνος αὐτῆς τῆς Συναντήσεως, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Ἱερώνυμος. Τόνισε δέ ὅτι εἶναι ἀνεπίτρεπτος ὁ διαχωρισμός κλήρου καί λαοῦ καί δέν εἶναι δυνατόν νά ἐμφανίζονται σάν δύο ἀντιμαχόμενες ὁμάδες, ἡ μία νά ἀγωνίζεται γιά τή διατήρηση τῶν κυριαρχικῶν κεκτημένων της, ἡ δέ ἄλλη γιά τήν ἀπόκτηση ἀνυπάρκτων δικαιωμάτων. «Οἱ ἐπίσκοποι, ἱερεῖς καί μοναχοί ἦσαν καί εἴμεθα ὅλοι παιδιά τοῦ φτωχοῦ λαοῦ, ξεκινήσαμε τή ζωή μας μέ τά ὄνειρα τῆς προσφορᾶς καί τῆς θυσίας, δοκιμασθήκαμε μέσα στίς ἐθνικές ταλαιπωρίες, ζυμωθήκαμε στούς κοινωνικούς ἀγῶνες, πληρώσαμε ἀκριβό φόρο αἵματος χάριν τοῦ ἔθνους καί τῆς ἐλευθερίας του, μαζί πάντοτε μέ τόν ταλαιπωρούμενο λαό. Καί σήμερα εἴμεθα οἱ πρῶτοι στόν κατάλογο τῶν κοινωνικῶν ἔργων, πέρα τῶν καθαρά πνευματικῶν. Τά ἱδρύματά μας προστατεύουν χιλιάδες ἀναξιοπαθούντων, στά συσσίτιά μας τρώγουν καθημερινά δεκάδες χιλιάδες φτωχοί ἄνθρωποι, μέ τίς ὑποτροφίες μας σπουδάζουν ἑκατοντάδες φτωχά παιδιά, τά μοναστήρια μας εἶναι κυψέλες ἐργατικότητας, οἱ ἐνορίες μας εἶναι θερμοκήπια ἀγάπης».
Ἐπίσης ἀναφέρθηκε καί σέ ἄλλα ζωτικῆς σημασίας θέματα, ὅπως ἡ ἀνάγκη ἐπανευαγγελισμοῦ τοῦ λαοῦ, τό ζήτημα τῆς ὑποβοηθουμένης ἀναπαραγωγῆς, οἱ τομές στό κοινωνικό καί ποιμαντικό ἔργο καί ἡ ἐπιμόρφωση τοῦ Κλήρου, τά ὁποῖα τόσο ὁ ἴδιος μέ παρεμβάσεις προσωπικές ὅσο καί ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἔχουν προωθήσει καί ἐπιδιώκεται ἡ ἐπωφελής λύση τους. Ἀναφορά ἔκανε καί στίς δίκαιες θέσεις τῶν πέντε τελευταίων Συνόδων ἀλλά καί ὁλόκληρης τῆς Ἱεραρχίας, ἀφ’ ἑνός γιά τήν ἀνέγερση Καθεδρικοῦ Ναοῦ στήν Πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδος, (τῆς μόνης ἀπό ὅλες τίς Ὀρθόδοξες Χῶρες ἡ ὁποία στερεῖται Καθεδρικοῦ Ναοῦ) καί ἀφ’ ἑτέρου στήν δημιουργία τοῦ Διοικητικοῦ Κέντρου τῆς Ἐκκλησίας στόν Καρέα. Γιά τά δύο αὐτά θέματα τόνισε ὁ Μακαριώτατος ὅτι: «θά ἀπευθυνθοῦμε καί πάλι καί πολλάκις πρός ὅλους τούς φορεῖς τῆς Πολιτείας μέ τή βεβαιότητα ὅτι τά εὔλογα αὐτά καί δίκαια αἰτήματά μας θά γίνουν σύντομα δεκτά καί θά ὁδηγηθοῦν στό δρόμο τῆς ὑλοποιήσεώς τους». Καί ἐπιγραμματικά ἀνέφερε: «ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί οἱ λειτουργοί της ὅσο ταπεινωνόμεθα, τόσο περισσότερο ὑψωνόμεθα στήν συνείδηση τῶν Ἑλλήνων καί ὅσο χάνουμε κοσμική ἐξουσία, τόσο περιβαλλόμεθα ἀπό τήν παραδοχή τοῦ πιστοῦ λαοῦ».
Ἐπί τῆς Εἰσηγήσεως τοῦ Μακαριωτάτου ἔλαβαν τόν λόγο οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Λαγκαδᾶ, Περιστερίου, Ζακύνθου, Πειραιῶς, Φιλίππων, Θηβῶν, Καλαβρύτων, Κιλκισίου, Ἠλείας, Τρίκκης καί Ναυπάκτου.
Στή συνέχεια ἡ Ι.Σ.Ι. προέβη σέ ψηφοφορία περί τοῦ τρόπου πληρώσεως τῶν δύο κενῶν Μητροπολιτικῶν Ἑδρῶν, μέ τά ἑξῆς ἀποτελέσματα :
α) Γιά τήν Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, ἐπί ψηφισάντων 76 ἡ πρόταση δι’ ἐκλογῆς ἔλαβε 55 ψήφους καί ἡ πρόταση διά καταστάσεως 19 ψήφους. Εὑρέθησαν ἀκόμη 2 λευκές ψῆφοι. Ἔτσι ἡ Ἱεραρχία ἀπεφάνθη ὑπέρ τῆς πληρώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας δι’ ἐκλογῆς.
β) Γιά τήν Ἱερά Μητρόπολη Δράμας ἐπί ψηφισάντων 76 ἡ πρόταση δι’ ἐκλογῆς ἔλαβε 52 ψήφους καί ἡ πρόταση διά καταστάσεως 14 ψήφους. Εὑρέθησαν ἀκόμη 10 λευκές ψῆφοι. Ἔτσι ἡ Ἱεραρχία ἀπεφάνθη ὑπέρ τῆς πληρώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας δι’ ἐκλογῆς.
Ἀκολούθησε ἡ διαδικασία τῆς πληρώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας δι’ ἐκλογῆς. Γιά τήν κατάρτιση τοῦ τριπροσώπου ἐπί συνόλου 76 ψηφισάντων ἔλαβαν :
1) Ἀρχιμανδρίτης Κοσμᾶς Παπαχρήστου ψήφους 54,
2) Ἀρχιμανδρίτης Θεοδόσιος Μαρτζοῦχος ψήφους 44,
3) Ἀρχιμανδρίτης Κύριλλος Κωστόπουλος ψήφους 11.
Ἐπί τῆς δευτέρας ψηφοφορίας, καί γενομένης τῆς διαλογῆς τῶν ψήφων, ἀνεδείχθη Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Κοσμᾶς Παπαχρήστου, μέ 47 ψήφους, ἐπί συνόλου 76 ψηφισάντων, ἐνῶ ἔλαβε καί 25 ψήφους ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Θεοδόσιος Μαρτζοῦχος. Ἐπίσης εὑρέθησαν 4 λευκές ψῆφοι.
Στή συνέχεια ἄρχισε ἡ διαδικασία πληρώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας δι’ ἐκλογῆς. Γιά τήν κατάρτιση τοῦ τριπροσώπου ἐπί συνόλου 75 ψηφισάντων ἔλαβαν :
1) Ἀρχιμανδρίτης Παῦλος Ἀποστολίδης ψήφους 56,
2) Ἀρχιμανδρίτης Γερμανός Γαλάνης ψήφους 16,
3) Ἀρχιμανδρίτης Παῦλος Ἰωάννου ψήφους 9.
Ἐπί τῆς δευτέρας ψηφοφορίας, καί γενομένης τῆς διαλογῆς τῶν ψήφων, ἀνεδείχθη Μητροπολίτης Δράμας ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Παῦλος Ἀποστολίδης, μέ 51 ψήφους, ἐπί συνόλου 75 ψηφισάντων, ἐνῶ ἔλαβαν καί 4 ψήφους ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Παῦλος Ἰωάννου καί 3 ψήφους ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Γερμανός Γαλάνης. Εὑρέθησαν ἀκόμη 16 λευκές ψῆφοι καί μία ἄκυρη.
Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς Ψηφοφορίας ἀκολούθησε τό Μικρό Μήνυμα τῶν δύο νεοεκλεγέντων Μητροπολιτῶν.
Ἔπειτα καί κατά τήν κρατοῦσα Ἐκκλησιαστική Τάξη, οἱ ἐψηφισμένοι Μητροπολίτες Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς καί Δράμας κ. Παῦλος ἔδωσαν τό Μέγα Μήνυμα ἐντός τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πετράκη, χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου, ἐπί παρουσίᾳ πολλῶν Ἱεραρχῶν, Κληρικῶν καί Λαϊκῶν Χριστιανῶν.
Οἱ χειροτονίες τῶν νέων ἐψηφισμένων Μητροπολιτῶν Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ καί Δράμας κ. Παύλου θά τελεσθοῦν τό Σάββατο 8 Ὀκτωβρίου 2005 καί τήν Κυριακή 9 Ὀκτωβρίου 2005 ἀντιστοίχως, στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῶν Ἀθηνῶν.
Ἡ Ι.Σ.Ι. θά συνεχίσει τίς ἐργασίες Της αὔριο τό πρωί.