ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΛΤΙΩΝ


Δελτία Τύπου της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Τρισάγιο στον τόπο της αεροπορικής τραγωδίας
(26/8/2005).

Τρισάγιο ἐτέλεσαν σήμερα στόν τόπο τοῦ ἀεροπορικοῦ ἀτυχήματος τῆς 14ης Αὐγούστου 2005 στό Γραμματικό Ἀττικῆς ἡ Δ.Ι.Σ. καί ὁ Μακαριώτατoς Πρόεδρός Της καί ἐν συνεχείᾳ ἐνημερώθηκαν ἀπό τούς ἁρμοδίoυς περί τῶν συνθηκῶν τοῦ ἀτυχήματος καί κάθε ἄλλης σχετικῆς λεπτομέρειας. Μετά τό πέρας τοῦ Τρισαγίoυ, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστόδουλoς ἔκανε τίς ἑξῆς δηλώσεις:
“Ἡ κοινή μητέρα ὅλων μας Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἀπό τήν πρώτη στιγμή τοῦ τραγικοῦ ἀεροπορικοῦ δυστυχήματος, στάθηκε στό πλευρό τῶν συγγενῶν καί φίλων τῶν ἀθῴων θυμάτων καί προσευχήθηκε διά τήν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶv τοῦ πληρώματος καί τῶν ἐπιβατῶν τοῦ μοιραίου ἀεροπλάνου, μεταξύ τῶν ὁποίων συγκατελέγoντo καί ἀρκετά παιδιά. Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατά τήν χθεσινή πρώτη μετά τό δυστύχημα συνεδρίασή Της, ἀπεφάσισε νά ἔλθει σύσσωμη ἐπί τόπου, γιά νά τελέσει Τρισάγιο καί νά πρoσευχηθεῖ γιά τίς ψυχές τῶν ἀθῴων ποὺ ἔφυγαν ἀπό τή ζωή μέ τόσο τραγικό τρόπο. Καί ἤδη σήμερα εἴμαστε στό χῶρο αὐτό καί ἐπιτελοῦμε ἕνα χρέος ἀπέναντι καί στόν ἀδελφό Κυπριακό λαό, πρός τόν ὁποῖο ἐκφράζουμε τή βαθύτατη συμπάθειά μας καί τήν ὁλοκάρδια στήριξή μας στή μεγάλη του δοκιμασία.

”Ἀπό τήν ἐνημέρωση ποὺ μᾶς ἔγινε, μποροῦμε νά συναγάγουμε τό συμπέρασμα ὅτι ἀνθρώπινα λάθη συνήργησαν στό τραγικό ἀποτέλεσμα καί γι' αὐτό αἰσθανόμαστε τήν ὑποχρέωση νά τονίσουμε τήν ἀνάγκη μεγαλύτερης προσοχῆς ἀπέναντι στήν ἀνεκτίμητη ἀνθρώπινη ζωή. Παραλλήλως, ἐπιθυμοῦμε νά ἐξάρουμε τήν ἀφοσίωση στό ἔργο τούς ὅλων τῶν Κρατικῶν Ὑπηρεσιῶν καί τῶν ἀνδρῶν καί γυναικῶν ποὺ τίς στελεχώνoυν, στή γιγαντιαία προσπάθεια ἀνευρέσεως τῶν σορῶν καί ἐξιχνιάσεως τῶν συνθηκῶν τοῦ ἀτυχήματος. Τούς ἀξίζει ὁ ἔπαινος καί ἡ εὐλoγία μας.
”Ἰδιαίτερη μνεία ἐπιθυμοῦμε νά κάνουμε στίς ἀπαρηγόρητες ψυχές τῶν γονέων, συγγενῶν καί φίλων τῶν ἄτυχων θυμάτων, οἱ ὁποῖοι, μέ ἐπιτακτικό τρόπο, ἀξίωναν τήν ἀνεύρεση τῶν σορῶν τῶν ἰδικῶν τούς ἀνθρώπων ὁπωσδήποτε, προκειμένου νά τούς ἀποδώσουν τίς ἐντάφιες τιμές καί νά προβοῦν εἰς τήν, κατά τoυς θρησκευτικούς κανόνες, ταφή τους. Εἶναι ἡ πιστότητα στήν παράδοσή μας ποὺ λειτουργεῖ μέ τόση εὐλάβεια σὲ δύσκολες στιγμές, ὅπως αὐτές ποὺ ἔζησαν καί ζοῦν οἱ συγγενεῖς τῶν θυμάτων. Εὐχόμεθα ὁ Θεός ν' ἀναπαύσει τίς ψυχές τους μετά τῶν Ἁγίων καί νά παρηγορήσει καί στηρίξει τοὺς ἐναπομείναντες συγγενεῖς τους”.
Στό Τρισάγιο παρέστησαν ὁ Πρέσβυς τῆς Κυπριακῆς Δημoκρατίας κ. Γεώργιος Γεωργῆς, ὁ Νομάρχης Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς κ. Λεωνίδας Κουρῆς, ὁ Πρόεδρος τῆς Κοινότητος Γραμματικοῦ κ. Ἀθανάσιος Παπαγεωργίου, ὁ Ταξίαρχος ἐ.ἀ. κ. Γεώργας, Μέλος τῆς Ἀρχῆς Διερεύνησης Ἀεροπορικῶν Ἀτυχημάτων, ἀνώτερα στελέχη τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας καί τῆς Ἀστυνoμίας καί πολλοί κάτοικοι τοῦ Γραμματικοῦ.


Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου