ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΛΤΙΩΝ


Δελτία Τύπου της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


ΙΑ` Λειτουργικό Συμπόσιο Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων
(16/10/2009).

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διοργανώνει τό ΙΑ΄ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, ἀπό 19ης ἕως 21ης Ὀκτωβρίου 2009, στό Συνεδριακό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ, εἰς Μελισσιάτικα Νέας Ἰωνίας Βόλου. Γενικό θέμα τοῦ Συμποσίου, τό ὁποῖο ἔχει θέσει ὑπό τήν αἰγίδα του ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, ὁ ὁποῖος θά ὁμιλήσει καί θά κηρύξει καί τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν του, εἶναι :
"ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ",
"Μυσταγωγών Σου Κύριε τούς μαθητάς ἐδίδασκες λέγων" (Ἰδιόμελον τῆς Ἀκολουθίας
τοῦ Ὄρθρου τῆς Μεγάλης Πέμπτης).


Τούς Συνέδρους θά προσφωνήσουν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος καί ὁ Πρόεδρος τῆς 'Οργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ. Θά πραγματοποιηθοῦν ἕξι Συνεδρίες, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα πού ἔχει καταρτισθεῖ, καί Εἰσηγήσεις στό Συμπόσιο θά κάνουν οἱ κάτωθι ἀναφερομένοι κ.κ. Εἰσηγητές μέ τά ἀντίστοιχα ἀναγραφόμενα θέματα :


1. Εἰσηγητής : Ὁ Ἐλλογιμώτατος κ. Εὐάγγελος Θεοδώρου, Ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Θέμα : «Ἔννοια καί Ἱστορία τῆς λειτουργικῆς ἀγωγῆς».

2. Εἰσηγητής : Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος.
Θέμα : «Παράγοντες λειτουργικῆς ἀγωγῆς (Ἐνορία – Σχολεῖο – Οἰκογένεια κ.λπ.)».

3. Εἰσηγητής : Ὁ Ἐλλογιμώτατος κ. Παναγιώτης Σκαλτσῆς, Ἀναπληρωτής Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Θέμα : «Βαπτισματική ἀγωγή τῶν πιστῶν».

4. Εἰσηγητής : Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Ἰωάννης Σκιαδαρέσης, Ἐπίκουρος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Θέμα : «Εὐχαριστιακή ἀγωγή τῶν πιστῶν».

5. Εἰσηγητής : Ὁ Ἐλλογιμώτατος κ. Γεώργιος Φίλιας, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Θέμα : «Ἡ λειτουργική ἀγωγή τοῦ Γάμου καί τῶν λοιπῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν».

6. Εἰσηγητής : Ὁ Ἐλλογιμώτατος κ. Συμεών Πασχαλίδης, Ἀναπληρωτής Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Θέμα : «Ὁ παιδαγωγικός χαρακτήρας τῶν ἑορτῶν καί τῶν μνημῶν τῶν ἁγίων».

7. Εἰσηγητής : Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Κωνσταν-τῖνος Καραϊσαρίδης, Ἐπίκουρος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Θέμα : «Ἡ διά μέσου τῆς θείας λατρείας παιδεία θανάτου τῶν πιστῶν».

8. Εἰσηγητής : Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Δημήτριος Τζέρπος, Ἀναπληρωτής Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Θέμα : «Ἀπό τή λειτουργική στήν περιβαλλοντική ἀγωγή. "Σπουδή στίς περιστατικές εὐχές τοῦ Εὐχολογίου "».
9. Εἰσηγητής : Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Θεόδωρος Κουμαριανός, Λέκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Θέμα : «Ἡ εὐταξία στή θεία λατρεία ὡς μέσον ἀγωγῆς».

10. Εἰσηγητής : Ἡ Ἐλλογιμωτάτη κ. Ἰωάννα Στουφῆ - Πουλημένου, Λέκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Θέμα : «Οἱ λειτουργικές τέχνες (Ναοδομία, Γλυπτική, Ξυλογλυπτική, μικροτεχνία κλπ) στήν ὑπηρεσία τῆς λειτουργικῆς ἀγωγῆς».

11. Εἰσηγητής : Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Σταμάτιος Σκλήρης, Δρ Θεολογίας, Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Σκέπης Παπάγου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Θέμα : «Ἡ εἰκονογραφία ὡς μέσον ἀγωγῆς τῶν πιστῶν».

12. Εἰσηγητής : Ὁ Ἐλλογιμώτατος κ. Ἀθανάσιος Βουρλῆς, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Θέμα : «Ἡ ἱερή ψαλμωδία ὡς μέσον τῆς ἐν Χριστῷ ἀγωγῆς τῶν πιστῶν».

13. Εἰσηγητής : Ὁ Ἐλλογιμώτατος κ. Κωνσταντῖνος Δεληκωνσταντῆς, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Θέμα : «Ἡ λειτουργική ἀγωγή τῶν παιδιῶν, διά μέσου τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν».

14. Εἰσηγητής : Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γρηγόριος Σταμκόπουλος, Ἀναπληρωτής Καθηγητής τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, καί Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Δημητρίου καί Νικολάου Θεσσαλονίκης.
Θέμα : «Ἡ λειτουργική ἀγωγή καί ἡ σύγχρονη τεχνολογία».

Κάθε Συνεδρία θά κατακλείεται μέ συζήτηση ἐπί τῶν Εἰσηγήσεων μεταξύ τῶν Συνέδρων καί Εἰσηγητῶν καί μετά τό πέρας ὅλων τῶν Συνεδριῶν θά διατυπωθοῦν καί θά ἀνακοινωθοῦν τά γενικά συμπεράσματα καί οἱ σχετικές προτάσεις.Στά πλαίσια τοῦ ΙΑ΄ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου

θά τελεσθοῦν Ἱερές Ἀκολουθίες καί τήν τελευταία ἡμέρα, 21.10.2009, πρό τῆς πέμπτης Συνεδρίας, θά τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία στόν Καθεδρικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τοῦ Βόλου.

Φορεύς διοργανώσεως τοῦ Συνεδρίου εἶναι ἡ Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου