ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Συγχαρητήρια Επιστολή του Αρχιεπισκόπου προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων
(20/12/2007).

Συγχαρητήρια Επιστολή απέστειλε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. κ. Χριστόδουλος στον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. κ. Θεόφιλο μετά την επίσημη αναγνώρισή Του από την Κυβέρνηση του Ισραήλ.

Ο Μακαριώτατος στην επιστολή Του μεταξύ των άλλων αναφέρει τα εξής: "Μετά πολλής χαράς και βαθυτάτης ικανοποιήσεως επληροφορήθημεν περί της υπό της Κυβερνήσεως του Ισραήλ επισήμου αναγνωρίσεως της Υμετέρας Θειοτάτης Μακαριότητος ως νομίμου και κανονικού Πατριάρχου Ιερουσαλήμ και Πάσης Παλαιστίνης. Δοξάζομεν εκ καρδίας τον Πανάγαθον Δομήτορα της Αγίας Αυτού Εκκλησίας, ότι ηυδόκησεν, ίνα αρθή εκ της Σιωνίτιδος Εκκλησίας το μέγα τούτο πρόσκομμα εις την εξάσκησιν των Πρωθιεραρχικών καθηκόντων της Υμετέρας Θεοτιμήτου Μακαριότητος. Δι'ό σπεύδομεν, ίνα απευθύνωμεν Αυτή τας πλέον εγκαρδίους και συγχαρητηρίους ημών ευχάς".Εκ του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου