ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Επιμορφωτικό σεμινάριο στη Λάρισα
(2/10/2007).

Πραγματοποιεῖται στή Λάρισα (Hotel Divani) ἀπό Δευτέρα 1.10.2007 ἕως Παρασκευή 5.10.2007, Ἐπιμορφωτικό Σεμινάριο γιά Κληρικούς καί Λαϊκά στελέχη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπό τίς Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Θεσσαλίας καί τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας. Τήν ὀργνωση καί ὑλοποίηση τοῦ Σεμιναρίου αὐτοῦ ἔχει ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τῆς ἁρμοδίας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐπιμορφώσεως τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου μέ τό Ἐθνικό Κέντρο Δημοσίας Διοικήσεως τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν. Τήν εὐθύνη τῆς ὑλοποιήσεως στή Λάρισα ἔχει τό Περιφερειακό Ἰνστιτοῦτο Ἐπιμορφώσεως Θεσσαλίας (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.)

Τό γενικό θέμα τοῦ Σεμιναρίου εἶναι: «Παραδοσιακές καί ψηφιακές Μέθοδοι Διαχείρησης τῆς Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς στίς Ἱερές Μητροπόλεις» καί συμ¬μετέχουν 25 Κληρικοί καί Λαϊκοί ἀπό τίς ὡς ἄνω Ἱερές Μητροπόλεις.

Στόχος τοῦ Σεμιναρίου, ὅπως καί τῶν ἄλλων πού θά ἀκολουθήσουν (Πάτρα 15-19.10.2007, Θεσσαλονίκη 26-30.11.2007 καί Ἀθήνα Δεκέμβριος 2007) εἶναι ἡ συνεχής ἐπιμόρφωσις (ἡ διά βίου κατάρτιση) τῶν Κληρικῶν καί Λαϊκῶν στελεχῶν τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων σέ θέματα νέων τεχνολογιῶν καί θεμάτων μείζονος σημασίας, ὅπως εἶναι ἡ προστασία καί προβολή τοῦ πολιτιστικοῦ ὑλικοῦ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, ἀξιοποιώντας ὅλα τά σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.

Τά Σεμινάρια αὐτά ὑλοποιοῦνται μέσα στό πλαίσιο τῶν συγχρηματοδοτούμενων ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, καί συγκεκριμένα ἀπό τό Γ΄ Κ.Π.Σ., Ἐπιμορφωτικῶν Δράσεων. Φορέας χρηματοδοτήσεως εἶναι τό ΙΝ.ΕΠ. τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου Δημοσίας Διοικήσεως καί Αὐτοδιοικήσεως (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).


Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.