ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Περί των εγκαινίων της εκθέσεως «ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗ 2007»
(5/9/2007).

Ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πραγματοποιήθηκαν τήν Δευτέραν 3 Σεπτεμβρίου 2007, στίς 19:00, τά Ἐγκαίνια τῆς Ἐκθέσεως «ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗ 2007» τῆς τέταρτης κατά σειρά Ἐκθέσεως ἔργων ἐκκλησιαστικῆς τέχνης στό Μουσεῖο Μπενάκη, ἐπί τῆς ὁδοῦ Πειραιῶς 138 μέ θέμα «Η ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ».
Τόν ἁγιασμό τῶν ἐγκαινίων τέλεσε ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου Σεβασμιώ-τατος Μητροπολίτης Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Προκόπιος. Τόν χαιρετισμό τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου ἀνέγνωσε ὁ Πανοσιολογιώ-τατος Ἀρχιγραμματεύς Αὐτῆς κ. Κύριλλος Μισιακού-λης. Ἀκολούθως ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρόεδρος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀκαδημίας Ἐκκλησιαστι-κῶν Τεχνῶν, διά τῆς ὁποίας πραγματοποιεῖται ἡ Ἔκθε-ση αὐτή, Πρωτοπρεσβύτερος κ. Θωμᾶς Συνοδινός, μεταφέροντας τά ἐγκάρδια συγχαρητήρια καί τῆς εὐλογίες τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου, εὐχαρίστησε τά Μέλη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καί τόν Ἀρχιγραμματέα Αὐτῆς γιά τήν καθοδήγηση καί τήν ἐποπτεία πού παρέχουν σ’ ὅλες τίς δραστηριότητες τῆς Ἐπιτροπῆς, τά Μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν συμβολή τους στήν διοργάνωση τῆς Ἐκθέσεως, τόν Διευθυντή τοῦ Μουσείου Μπενάκη κ. Ἄγγελο Δεληβοριᾶ γιά τήν ὁλόθερμη καί εὐγενική προσφορά τῶν χώρων τοῦ Μουσείου, καθώς καί ὅλους ὅσοι ἀσχολοῦνται μέ τό «Γλωττοφόρον Βιβλίον», τήν Εἰκονογραφία, καί φιλοτέχνησαν ἔργα τά ὁποῖα ἀναδεικνύουν τό θέμα τῆς Ἐσχατολογίας.
Στήν Ἔκθεση συμμετέχουν 80 Καλλιτέχνες ἀπό τήν Ἑλλάδα καί ἀπό ἄλλες Χῶρες τῶν Βαλκανίων.
Στά Ἐγκαίνια τῆς Ἐκθέσεως παρευρέθηκαν Ἐκ-πρόσωποι τοῦ Πολιτικοῦ, Εἰκαστικοῦ, Δικαστικοῦ καί Οἰκονομικοῦ χώρου, καθώς καί πλῆθος κόσμου.
Ἡ Ἔκθεση θά διαρκέσει ἀπό τίς 3 ἕως καί τίς 16 Σεπτεμβρίου καί ἡ εἴσοδος εἶναι ἐλεύθερη γιά τό κοινό κατά τίς ἑξῆς ἡμέρες καί ὧρες λειτουργίας της :

ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ : ΚΛΕΙΣΤΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ : 10:00 - 18:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ : 10:00 - 22:00


Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου