ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1γ/Γ.Π./οικ.: 69042/4-11-2021 Ἐγκυκλίου τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας»
(12/11/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, αλλά και το κείμενο με θέμα: «Προστασία της Δημόσιας Υγείας κατά την παροχή συσσιτίων και υγειονομικοί όροι λειτουργίας των Κοινωνικών Παντοπωλείων», επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 4923
Ἀριθ. Διεκπ. 2336
Ἀθήνησι τῇ 12ῃ Νοεμβρίου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διά τοῦ παρόντος ἀποστέλλομεν ὑμῖν συνημμένως τήν ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1γ/Γ.Π./οικ.: 69042/4-11-2021 Ἐγκύκλιον τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, μέ θέμα: «Προστασία της Δημόσιας Υγείας κατά την παροχή συσσιτίων και υγειονομικοί όροι λειτουργίας των Κοινωνικών Παν-τοπωλείων», καί παρακαλοῦμεν διά τά καθ’ ὑμᾶς.


Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος