ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 35169/4-6-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄2366 /5-6-2021)»
(7/6/2021).

Πρωτ. 2414
Ἀριθ. Διεκπ. 1065
Ἀθήνησι τῇ 7ῃ Ἰουνίου 2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Διά τοῦ παρόντος ἀποστέλλομεν ὑμῖν συνημμένως τήν ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 35169/4-6-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄2366 /5-6-2021), μέ θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00», καί παρακαλοῦμεν διά τήν προσεκτικήν μελέτην αὐτῆς διότι ἀφορᾶ καί εἰς Ἱδρύματα (Μονάδας φροντίδος ἡλικιωμένων, οἰκοτροφεῖα, συσσίτια κ.ἄ.), τά ὁποῖα ἐνδεχομένως εὑρίσκονται ἐντός τῆς καθ’ ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.


Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος