ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Διαβίβασις τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. 20484/28.4.2021 ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν»
(29/4/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1854
Ἀριθμ. Διεκπ. 840 Ἀθήνῃσι 29ῃ Ἀπριλίου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διαπέμπομεν ὑμῖν, συνημμένως ὧδε, τό ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. 20484/ 28.4.2021 ἔγγραφον τοῦ Διπλωματικοῦ Γραφείου τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Κωνσταντίνου Βλάση μέ θέμα: «Διανομή Αγίου Φωτός εντός της ελληνικής Επικράτειας (Μεγάλο Σάββατο, 1 Μαΐου 2021)» πρός ἐνημέρωσιν ὑμῶν καί διά τά καθ' ὑμᾶς.


Ἐντολῇ καί ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος