ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Κοινοποίησις ἐπιβληθείσης ἀργίας εἰς Κληρικόν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων»
(22/4/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1771
Αριθ. Διεκπ. 819
Αθηνησι τη‚ 22ᾳ Ἀπριλίου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διά τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. 81/25.2.2021 Γράμματος τῆς Ἀρχιγραμματείας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι εἰς τόν ἐκ τῶν Κληρικῶν τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων Ἀρχιμανδρίτην Δαμιανόν Πάνου, πρῴην Ἔξαρχον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν Ἀθήναις, ὑπεβλήθη ἡ ποινή τῆς ἀργίας διά τά εἰς ἅ ὑπέπεσεν οὗτος κανονικά παραπτώματα.
Τήν Κανονικήν ταύτην Ἀπόφασιν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἀνακοινοῦμεν ὑμῖν, πρός προσωπικήν ἐνημέρωσιν.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος