ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως τῶν σεισμοπλήκτων Ἱερῶν Μητροπόλεων Λαρίσης καί Τυρνάβου, Ἐλασσῶνος καί Τρίκκης καί Σταγῶν»
(12/4/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1465, 1433, 1403
Διεκπ. 735
Αθηνησι τη‚ 12ῃ Ἀπριλίου 2021


Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 3 0 4 0


Πρός
τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,

Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 6ης μηνός Ἀπριλίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν: α. τοῦ ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 129/1.4.2021 ἐγγράφου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτωνος, β. τοῦ ὑπ' ἀριθ. 376/99/2.4.2021 ἐγγράφου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἱερωνύμου καί γ. τοῦ ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 179/29.3.2021 ἐγγράφου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης καί Σταγῶν κ. Χρυσοστόμου, δι’ ὧν ἐνημερώνουν περί τῶν ὑλικῶν καταστροφῶν τάς ὁποίας ὑπέστη, ἕνεκα τοῦ σεισμοῦ, μεγάλος ἀριθμός Ἱερῶν Ναῶν, Ἱερῶν Μονῶν καί Ἱερῶν Παρεκκλησίων τῶν κατ’ αὐτῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως κατά τήν ἔμφρονα κρίσιν ὑμῶν καί τάς οἰκονομικάς ὑμῶν δυνατότητας, λαμβανομένων ὑπ’ ὄψει τῶν ὑφισταμένων οἰκονομικῶν δυσχερειῶν ἐξ αἰτίας τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, συνδράμητε ἀδελφικῶς πρός ἀντιμετώπισιν τῶν οἰκονομικῶν δυσκολιῶν τῶν ὡς εἴρηται Ἱερῶν Μητροπόλεων, καταθέσητε δέ τάς οἰκονομικάς ἐνισχύσεις ὑμῶν εἰς τούς Τραπεζικούς Λογαριασμούς: α. διά τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Λαρίσης καί Τυρνάβου: EUROBANK GR220260023000056010092 6734, β. διά τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Ἐλασσῶνος: EΘΝΙΚΗ GR 6301103410000034129616016 καί γ. διά τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Τρίκκης καί Σταγῶν: EΘΝΙΚΗ GR670110477000004772900958.

Ὡσαύτως, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι καί ἡ Ἐκκλησιαστική Κεντρική Ὑπηρεσία Οἰκονομικῶν θά συμβάλῃ πρός τόν ἐν λόγῳ σκοπόν, κατά τό μέτρον τῶν οἰκονομικῶν δυνατοτήτων αὐτῆς.

Ἐπί δέ τούτοις, κατασπαζόμενοι ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ, διατελοῦμεν μετ' ἀγάπης.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου Ἰάκωβος
† Ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου Δημήτριος
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων
† Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου Δαμασκηνός
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης Ἀνδρέας
† Ὁ Ξάνθης καί Περιθεωρίου Παντελεήμων
† Ὁ Ἄρτης Καλλίνικος
† Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως Ἀθηναγόρας
† Ὁ Ζακύνθου Διονύσιος
† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ Κύριλλος
† Ὁ Νέας Ἰωνίας, Φιλαδελφείας, Ἡρακλείου καί Χαλκηδόνος Γαβριήλ
† Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης Ἀντώνιος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος