ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Κοινοποίησις Καθαιρέσεως Κληρικῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου»
(15/2/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 691
Ἀριθ. Διεκπ. 312
Ἀθήνησι τῇ 15ῃ Φεβρουαρίου 2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΔιά τοῦ παρόντος καί κατόπιν τοῦ ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. 672, 673, 674, 675, 676, 677/2000/9.1.2021 ἐγγράφου τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι οἱ: α) Οἰκονόμος Duane Johnson, β) Πρεσβύτερος Διονύσιος Listerman Vierling, γ) Πρεσβύτερος Νικόλαος Graff, δ) Πρεσβύτερος Ἐμμανουήλ Χατζηδάκης, ε) Πρεσβύτερος Κέβιν Millsaps, Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ὡς καί στ) ὁ Πρεσβύτερος Δημήτριος Γεωργιάδης, Κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύμης, διά τά εἰς ἅ ὑπέπεσον κανονικά παραπτώματα, καθυπεβλήθησαν ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῇ ἐσχάτῃ ποινῇ τῆς, ἀπό τοῦ, ὅν ἔφερον, βαθμοῦ τῆς Ἱερωσύνης, καθαιρέσεως καί ἐπανήχθησαν εἰς τάς τάξεις τῶν λαϊκῶν.

Τήν Κανονικήν ταύτην Ἀπόφασιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀνακοινοῦμεν ὑμῖν, πρός ἐνημέρωσιν ὑμῶν καί διά τά καθ’ ὑμᾶς.


Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος