ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί προκηρύξεως διαγωνισμοῦ διά τήν πρόσληψιν ἑνός Ἀξιωματικοῦ Εἰδικῶν Καθηκόντων - Κληρικοῦ τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τήν Ἑλληνικήν Ἀστυνομίαν»
(8/2/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 567
Διεκπ. 240
Αθηνησι τη‚ 8ῃ Φεβρουαρίου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΔιά τοῦ παρόντος, ἀποστέλλομεν ὑμῖν τό ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 6000/2/6242-μα΄/6.2.2021 ἔγγραφον τοῦ Ἀρχηγείου τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη, περί προκηρύξεως διαγωνισμοῦ διά τήν πρόσληψιν ἑνός Ἀξιωματικοῦ Εἰδικῶν Καθηκόντων - Κληρικοῦ τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, εἰς τήν Ἑλληνικήν Ἀστυνομίαν, πρός ἐνημέρωσιν ὑμῶν καί διά τά καθ’ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος


Κοινοποίησις:
Ἀρχηγεῖον τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας
Ἐνταῦθα