ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί ἀποστολῆς ἐγγράφου Ὑφυπουργοῦ Παιδείας»
(22/1/2021).

Πρωτ. 295
Διεκπ. 142
Αθηνησι τη‚ 22ᾳ Ἰανουαρίου 2021ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Συνοδικῇ ἐντολῇ καί ἐξουσιοδοτήσει καί κατόπιν τῆς ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 7/22.1.2021 εἰσηγήσεως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως καί Ἐπιμορφώσεως τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου, ἀποστέλλομεν ὑμῖν συνημμένως τό ὑπ' ἀριθ. πρωτ. Φ1/6883/ΓΔ4/ 21.1.2021 ἔγγραφον τῆς Ὑφυπουργοῦ Παιδείας καί Θρησκευμάτων Ἐριτίμου κ. Ζωῆς Μακρῆ, περί τῆς «Ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν», Προστατῶν τῶν ἑλληνικῶν Γραμμάτων καί τῆς Παιδείας, πρός ἐνημέρωσιν ὑμῶν καί διά τά καθ’ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος