ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Κοινοποίησις Προκαταρκτικοῦ Πίνακος Κληρικῶν ὑποψηφίων δι` ἐγγραφήν εἰς τόν Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων»
(19/1/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 117
Ἀριθ. Διεκπ. 122
Ἀθήνησι 19ῃ Ἰανουαρίου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3036


Πρός
τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἔχοντες ὑπ' ὄψει τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 19 τοῦ Νόμου 590/1977 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 13ης Ἰανουαρίου 2021, κοινοποιοῦμεν ὑμῖν, συνημμένως ὧδε «Προκαταρκτικόν Πίνακα Κληρικῶν», μετά συντόμου βιογραφικοῦ σημειώματος ἑκάστου, προταθέντων πρός ἐγγραφήν εἰς τόν Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν Ἐκλογίμων καί κεκτημένων τά ὑπό τοῦ Νόμου ὁριζόμενα τυπικά καί οὐσιαστικά προσόντα.
Ὑπομιμνήσκομεν ὑμῖν ὅτι, συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 20 παρ. 2 τοῦ ν. 590/1977, ἐντός δύο (2) μηνῶν ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τοῦ Πίνακος εἰς τόν ἡμερήσιον τύπον τῶν Ἀθηνῶν, δύναται παρ' οἱουδήποτε κληρικοῦ ἤ λαϊκοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά ἀσκηθῇ ἔνστασις κατά τῆς ἐγγραφῆς ὑποψηφίου τινος ἐκ τῶν κατωτέρω, ἐπί τῷ λόγῳ ὅτι οὗτος στερεῖται τῶν πρός Ἀρχιερατείαν οὐσιαστικῶν ἤ τυπικῶν προσόντων, ἡ δημοσίευσις δέ αὕτη γενήσεται διά τῶν ἐφημερίδων «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» καί «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ».
Ἐφ' ὅσον ἤθελεν ὑποβληθῆ ἔνστασις διά τινα τῶν προταθέντων, ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης ὀφείλει ὅπως, ἐντός μηνός ἀπό τῆς εἰς αὐτόν περιελεύσεως αὐτῆς, διαβιβάσῃ ταύτην, μετ' ἐμπεριστατωμένης εἰσηγήσεως αὐτοῦ, εἰς τήν Ἀρχιγραμματείαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διά τά περαιτέρω.

Ἡ παροῦσα Ἐγκύκλιος κέκτηται ἐνημερωτικόν μόνον χαρακτῆρα, συγχρόνως δέ καί δηλωτικόν τῆς ἀρξαμένης διαδικασίας συμπληρώσεως τοῦ ἰσχύοντος Καταλόγου τῶν πρός Ἀρχιερατείαν Ἐκλογίμων.

† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος
† Ὁ Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου Ἰάκωβος
† Ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου Δημήτριος
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων
† Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου Δαμασκηνός
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης Ἀνδρέας
† Ὁ Ξάνθης καί Περιθεωρίου Παντελεήμων
† Ὁ Ἄρτης Καλλίνικος
† Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως Ἀθηναγόρας
† Ὁ Ζακύνθου Διονύσιος
† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ Κύριλλος
† Ὁ Νέας Ἰωνίας, Φιλαδελφείας, Ἡρακλείου καί Χαλκηδόνος Γαβριήλ
† Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης Ἀντώνιος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν ΦιλόθεοςΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ
ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΝ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑΝ ΕΚΛΟΓΙΜΩΝ
ΜΕΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
(Ἀπόφασις Δ.Ι.Σ. τῆς 13.1.2021)

• Ἀρχιμ. Θεολόγος Ἀλεξανδράκης, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Γεννήθηκε στό Ἡράκλειο τό 1974. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό τό ἔτος 2008. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος τό 2001 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρέτησε ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Κρήτης καί ἐν συνεχείᾳ εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν.
• Ἀρχιμ. Ἀγαθάγγελος Ἀλευρᾶς, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου. Γεννήθηκε στήν Δράμα τό 1979. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης ἀπό τό ἔτος 2011. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος τό 2009 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν ὡς ἄνω Ἱεράν Μητρόπολιν.
• Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Ἀναγνωστόπουλος, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ. Γεννήθηκε στήν Λάρισα τό 1977. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό τό ἔτος 2014. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος τό 2002 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν ὡς ἄνω Ἱεράν Μητρόπολιν.
• Ἀρχιμ. Χριστόδουλος Ἀναγνωστόπουλος, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως. Γεννήθηκε στήν Ἐλευθερούπολη τό 1980. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης ἀπό τό ἔτος 2010. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος τό 2005 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν ὡς ἄνω Ἱεράν Μητρόπολιν.
• Ἀρχιμ. Ἄγγελος Ἀνθόπουλος, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Γεννήθηκε στήν Ἀθήνα τό 1976. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τό ἔτος 2015. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος τό 2006· ἀπό τῆς χειροτονίας του μέχρι τῆς 17.11.2019 ὑπηρέτησε ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί ἔκτοτε ὡς κληρικός καί Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
• Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Ἀρβανίτης, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας, Φιλαδελφείας, Ἡρακλείου καί Χαλκηδόνος. Γεννήθηκε στήν Ἀμοργό τό 1979. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τό ἔτος 2005. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος τό 2014 καί ἀπό 15.12.2014 ὑπηρετεῖ ὡς Ἐφημέριος καί Πρωτοσύγκελλος εἰς τήν ὡς ἄνω Ἱεράν Μητρόπολιν.
• Ἀρχιμ. Αἰμιλιανός Δημητρίου, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας. Γεννήθηκε στήν Φλώρινα τό 1976. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης ἀπό τό ἔτος 2015. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος τό 2004 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν ὡς ἄνω Ἱεράν Μητρόπολιν.
• Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Θεοδωρίδης, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πολυανῆς καί Κιλκισίου. Γεννήθηκε στό Κιλκίς τό 1980. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης ἀπό τό ἔτος 2015. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος τό 2008 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν ὡς ἄνω Ἱεράν Μητρόπολιν, ἀπό δέ τῆς 15.12.2010 καί ὡς Πρωτοσύγκελλος αὐτῆς.
• Ἀρχιμ. Ἠλίας Καρατζᾶς, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας, Φιλαδελφείας, Ἡρακλείου καί Χαλκηδόνος. Γεννήθηκε στό Ἀμαρούσιον τό 1984. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τό ἔτος 2012. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος τό 2009 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν ὡς ἄνω Ἱεράν Μητρόπολιν.
• Ἀρχιμ. Κύριλλος Κολτσίδης, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου. Γεννήθηκε στήν Ἀλεξανδρούπολη τό 1980. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό τό ἔτος 2015. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος τό 2011 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν ὡς ἄνω Ἱεράν Μητρόπολιν, τυγχάνει δέ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος αὐτῆς ἀπό τοῦ 2012.
• Ἀρχιμ. Σεραφείμ Κοντακτσῆς, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ. Γεννήθηκε στόν Βόλο τό 1980. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης ἀπό τό ἔτος 2015. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος τό 2008 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν ὡς ἄνω Ἱεράν Μητρόπολιν.
• Ἀρχιμ. Κύριλλος Κονταξῆς, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας, Μήλου, Δήλου καί Μυκόνου. Γεννήθηκε στήν Καλλιθέα Ἀττικῆς τό 1974. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τό ἔτος 2013. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος τό 2001 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρέτησε ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς, ἐν συνεχείᾳ εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως καί τέλος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας, Μήλου, Δήλου καί Μυκόνου.
• Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος Μήλτου, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ. Γεννήθηκε στόν Βόλο τό 1983. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τό ἔτος 2010. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος τό 2011 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν ὡς ἄνω Ἱεράν Μητρόπολιν, ἀπό δέ τῆς 1.12.2014 ὡς Γραμματεύς αὐτῆς.
• Ἀρχιμ. Γρηγόριος Παπούλας, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Γεννήθηκε στό Λέχοβο Φλωρίνης τό 1968. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό τό ἔτος 2013. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος τό 1992 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν ὡς ἄνω Ἱεράν Μητρόπολιν.
• Ἀρχιμ. Νεκτάριος Πέττας, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως. Γεννήθηκε στήν Πάτρα τό 1976. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τό ἔτος 2002. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος τό 2003 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρέτησε ὡς Ἐφημέριος, διαδοχικῶς, εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Γόρτυνος.
• Ἀρχιμ. Ἐλευθέριος Σταυρακαρίδης, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Γεννήθηκε στήν Θεσσαλονίκη τό 1975. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης ἀπό τό ἔτος 2011. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος τό 2003 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρέτησε ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Κρήτης, εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Θηβῶν καί Λεβαδείας καί εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν.
• Ἀρχιμ. Μακάριος Τσιμέρης, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Γεννήθηκε στήν Θεσαλονίκη τό 1981. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης ἀπό τό ἔτος 2013. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος τό 2009 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν ὡς ἄνω Ἱεράν Μητρόπολιν.
• Ἀρχιμ. Τιμόθεος Τσισμαλίδης, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας. Γεννήθηκε στήν Πτολεμαΐδα τό 1983. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό τό ἔτος 2005. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος τό 2015 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν ὡς ἄνω Ἱεράν Μητρόπολιν.
• Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Τσίρης, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας. Γεννήθηκε στήν Φλώρινα τό 1980. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀπό τό ἔτος 2001. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος τό 2009 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν ὡς ἄνω Ἱεράν Μητρόπολιν.
• Ἀρχιμ. Καλλίνικος Τσούσης, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας, Μήλου, Δήλου καί Μυκόνου. Γεννήθηκε στήν Ἀθήνα τό 1965. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τό ἔτος 1994. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος τό 1995 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρέτησε ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Φωκίδος καί εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας, Μήλου, Δήλου καί Μυκόνου.
• Ἀρχιμ. Βενέδικτος Φραγκογιάννης, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας, Μήλου, Δήλου καί Μυκόνου. Γεννήθηκε στήν Ἀθήνα τό 1981. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό τό ἔτος 2010. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος τό 2009 καί ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ἀνελλιπῶς ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν ὡς ἄνω Ἱεράν Μητρόπολιν.

(Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου)