ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποτροφιῶν»
(14/1/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 167
Ἀριθ. Διεκπ. 54
Ἀθήνησι τῇ 14ῃ Ἰανουαρίου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διά τοῦ παρόντος καί δυνάμει τοῦ ὑπ' ἀριθ. 314/2019 (Φ.Ε.Κ. 203/ 13.12.2019 τ. Α΄) Κανονισμοῦ «Περί Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποτροφιῶν» τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύ-νοδος προκηρύσσει διά τό ἀκαδημαϊκόν ἔτος 2021-2022 ὑποτροφίας διά πανεπιστημιακάς σπουδάς εἰς Ἕλληνας καί Ἀλλοδαπούς καί ἀποστέλλει τόν ὡς ἄνω Κανονισμόν πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν καί διά τά καθ' ὑμᾶς.


Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος