ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Κοινοποίησις καθαιρέσεως Κληρικοῦ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων»
(5/11/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 5055
Διεκπ. 2102
Αθηνησι τη‚ 5ῃ Νοεμβρίου 2020ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διά τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. 676/8.10.2020 Γράμματος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ὁ ἐκ τῶν Κληρικῶν τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων Ἀρχιμανδρίτης Εὐφρόσυνος (Χρῆστος) Γέγιος, διά τά εἰς ἅ ὑπέπεσε κανονικά παραπτώματα, καθυπεβλήθη τῇ ἐσχάτῃ ποινῇ τῆς καθαιρέσεως, ἀπό τοῦ, ὅν ἔφερε, βαθμοῦ τῆς Ἱερωσύνης, καί ἐπανήχθη εἰς τήν τάξιν τῶν λαϊκῶν.

Τήν Κανονικήν ταύτην Ἀπόφασιν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἀνακοινοῦμεν ὑμῖν, πρός προσωπικήν ἐνημέρωσιν.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος