ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί ἐγκρίσεως ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου "Εὐχῆς εἰς τούς δασικούς ὑπαλλήλους"»
(10/9/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2615
Αριθ.Διεκπ. 1755
Αθηνησι τη‚ 10ῃ Σεπτεμβρίου 2020


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΔιά τοῦ παρόντος γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς τῆς 2ας μηνός Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., κατόπιν καί τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. 46/24.7.2020 εἰσηγήσεως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Θείας Λατρείας καί Ποιμαντικοῦ Ἔργου, ἐνέκρινε τήν ὑποβληθεῖσαν Αὐτῇ «Εὐχήν εἰς τούς δασικούς ὑπαλλήλους», ποιηθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ.

Ἡ Εὐχή αὕτη ἀποτελεῖ προσευχητικόν κείμενον ἀρίστου θεολογικοῦ καί πνευματικοῦ περιεχομένου καί καλύπτει τό περί τοῦ συγκεκριμένου θέματος εὐχολογικόν κενόν, διό καί ἀποστέλλομεν αὐτήν συνημμένως ὧδε, πρός ἐνημέρωσιν ὑμῶν καί διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος