ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἀποστολή τῶν: α) ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 50176/6.8.2020 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3330/8.8.2020) καί β) Δ1α/ΓΠ.οικ. 50451/ 9.8.2020 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3332/9.8.2020)»
(10/8/2020).

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Ἀριθ. Πρωτ. 3665
Ἀριθ. Διεκπ. 1490

Ἀθήνησι τῇ 10ῃ Αὐγούστου 2020


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Θέμα: «Ἀποστολή τῶν: α) ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 50176/6.8.2020 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3330/8.8.2020) καί β) Δ1α/ΓΠ.οικ. 50451/ 9.8.2020 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3332/9.8.2020)»


Διά τοῦ παρόντος ἀποστέλλομεν ὑμῖν τό ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 104744/Θ1/10.8.2020 ἔγγραφον τῆς Διευθύνσεως Θρησκευτικῆς Διοικήσεως τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, μέ θέμα: «Διαβίβαση Κ.Υ.Α. για την εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας και την αναστολή θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, έως 31.8.2020», μετά τῶν συνημμένων αὐτῷ: α) ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 50176/6.8.2020 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3330/8.8.2020) καί β) Δ1α/ΓΠ.οικ. 50451/ 9.8.2020 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3332/9.8.2020), καί παρακαλοῦμεν διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

Κοινοποίησις:
Γενικήν Γραμματείαν Θρησκευμάτων Υ.ΠΑΙ.Θ.