ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Διαβίβασις Προσκυνηματικοῦ Χάρτου τῆς Ἑλλάδος»
(20/5/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2163
Ἀριθ. Διεκπ. 920 Ἀθήνησι τῇ 20ῇ Μαΐου 2020

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Διά τοῦ παρόντος, καί κατόπιν τοῦ ἀπό 20.5.2020 ἐγγράφου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου, Προέδρου τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, ἀποστέλλομεν συνημμένως ἀντίτυπον τοῦ Χάρτου τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικρατείας, ὅ ἐξεδόθη εἰς τήν Ἑλληνικήν καί τήν Ἀγγλικήν γλῶσσαν, ἐκ τοῦ ὡς ἄνω Γραφείου, ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὀργανισμοῦ Τουρισμοῦ, καί περιέχει τάς κυριωτέρας ἐκ τῶν Ἱερῶν Μονῶν, Ἱερῶν Προσκυνημάτων καί Θρησκευτικῶν Μνημείων τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησίας.

Ὁ ἐπισυναπτόμενος Χάρτης ἀποτελεῖ συμπλήρωμα τοῦ τριγλώσσου καλαισθήτου ἐντύπου, τοῦ συνταχθέντος κατά τό παρελθόν ἔτος 2019 τῇ εὐθύνῃ τῆς ὡς εἴρηται Διοικούσης Ἐπιτροπῆς καί τῇ ἐπιμελείᾳ τῆς Γραμματείας τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων, ὑπό τόν τίτλον «2000 ΧΡΟΝΙΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗΣ».

Διά τήν δωρεάν προμήθειαν ἱκανοῦ ἀριθμοῦ ἀντιτύπων τῶν Χαρτῶν αὐτῶν, δύνασθε ὅπως ἀπευθύνησθε εἰς τήν Ἐρίτιμον κ. Ἐλευθερίαν Φίλη, Προϊσταμένην τοῦ Τμήματος Ὀπτικοακουστικῶν Μέσων καί Παραγωγῶν τῆς Διευθύνσεως Τουριστικῆς Προβολῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὀργανισμοῦ Τουρισμοῦ (τηλ. (+30)2108707083, email: fili_e@gnto.gr καί fili_e@visitgreece.gr).

Διά πλείονας πληροφορίας, δέον ὅπως ἐπικοινωνήσητε μετά τοῦ Γραμματέως τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων, Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ. Σπυρίδωνος Κατραμάδου (τηλ. 21072.72.282, 6976204429).

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος