ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Στοιχεία των αυτοκινήτων για τον αύλειο χώρο του Συνοδικού Μεγάρου
(4/5/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1883
Ἀριθ. Διεκπ. 827 Ἀθήνησι τῇ 4ῃ Μαΐου 2020


ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
1. Τήν «Ἀποστολικήν Διακονίαν»
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
2. Τήν Ἐκκλησιαστικήν Κεντρικήν
Ὑπηρεσίαν Οἰκονομικῶν (Ε.Κ.Υ.Ο.)


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Διά τοῦ παρόντος, παρακαλοῦμεν Ὑμᾶς ὅπως γνωρίσητε ἡμῖν τόν ἀριθμόν καί τά ἀκριβῆ στοιχεῖα τῶν αὐτοκινήτων, ὑπηρεσιακῶν ἀλλά καί ὑπαλλήλων, τά ὁποῖα σταθμεύουν ἐντός τοῦ αὐλείου χώρου τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου.


Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος