ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Δηλώσεις ἀποδόσεως φόρων μισθωτῶν ὑπηρεσιῶν γιά τούς ὑπαλλήλους ἰδιωτικοῦ δικαίου τῶν ἐκκλησιαστικῶν Ν.Π.Δ.Δ. φορολογικοῦ ἔτους 2019» (2)
(25/5/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)

Ἀριθ. Πρωτ. 2238
Ἀριθ. Διεκπ. 939

Ἀθήνησι τῇ 25ῃ Μαΐου 2020

Πρός
Τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν καί
Τίς Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Τήν Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Τήν Ἐκκλησιαστική Κεντρική Ὑπηρεσία Οἰκονομικῶν,
Τό Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί
Τίς Ἱερές Συνοδικές ΜονέςΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἐν συνεχείᾳ τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. 2217/937/24.5.2020 Ἐγκυκλίου Σημειώματος μέ θέμα: «Δηλώσεις ἀποδόσεως φόρων μισθωτῶν ὑπηρεσιῶν γιά τούς ὑπαλλήλους ἰδιωτικοῦ δικαίου τῶν ἐκκλησιαστικῶν Ν.Π.Δ.Δ. φορολογικοῦ ἔτους 2019», γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ προτεινομένη διαδικασία ἐκδόσεως κωδικῶν στήν πλατφόρμα τῆς Α.Α.Δ.Ε. καί ἡ ἐπανυποβολή συγκεντρωτικοῦ ἀρχείου φορολογικοῦ ἔτους 2019 μέ τά σχετικά στοιχεῖα ἀφορᾶ σέ ὅλους τούς ὑπαλλήλους τῶν ἐκκλησιαστικῶν Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ., Ἱερές Μητροπόλεις, Ἐνορίες, Ἱερές Μονές κ.λπ.), οἱ ὁποῖοι μισθοδοτοῦνται ἐξ ἰδίων πόρων (καί ὄχι ἀπό τό Ἑλληνικό Δημόσιο), ἤτοι καί στούς τυχόν τακτικούς ἐκκλησιαστικούς ὑπαλλήλους τῆς ἀνωτέρω κατηγορίας, καί ὄχι μόνο στούς ἰδιωτικοῦ δικαίου ὑπαλλήλους.


Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος