ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Διαβίβασις τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. 3023/15.5.2020 Ἐγκυκλίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου»
(15/5/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2092
Ἀριθ. Διεκπ. 900
Ἀθήνησι τῇ 15ῃ Μαΐου 2020


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 12ης μηνός Μαΐου ἐ.ἔ., διαπέμπομεν ὑμῖν, συνημμένως ὧδε, τήν ὑπ' ἀριθ. 3023/15.5.2020 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μέ θέμα: «Συνοδικός εὐχαριστήριος λόγος», παρακαλοῦντες ὅπως ἀναγνωσθῇ ἐπ’ Ἐκκλησίαις κατά τήν προσεχῆ Κυριακήν 17.5.2020 ἀντί ἄλλου κηρύγματος καί, κατά τήν ἔμφρονα ποιμαντικήν ὑμῶν κρίσιν, γνωστοποιηθῇ εἰς τούς πιστούς ὑπό τῶν ὑφισταμένων Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως (Ραδιοφώνου, Τηλεοράσεως, Διαδικτύου, Ἐντύπων) τῆς καθ’ ὑμᾶς Θεοσώστου Ἐπαρχίας.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος