ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Ἐνημέρωσις περί γενομένων Συνοδικῶν ἐνεργειῶν
(26/3/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)

Πρωτ. 1485
Αριθμ. Διεκπ. 690
Αθηνησι τη‚ 26ῃ Μαρτίου 2020

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Συνοδικῇ ἐντολῇ καί ἐξουσιοδοτήσει, ἀποστέλλομεν ὑμῖν συνημμένως ὧδε, πρός ἐνημέρωσιν ὑμῶν, τά ὑπ᾿ ἀριθ. 1453/660/19.3.2020 καί 1471/671/22.3.2020 Συνοδικά ἔγγραφα πρός τό Ὑπουργεῖον Παιδείας καί Θρησκευμάτων, διά τῶν ὁποίων παρουσιάζονται αἱ γενόμεναι ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου ἐνέργειαι, ἀναφορικῶς πρός τροποποίησιν τῆς υπ' ἀριθ. 2867/Υ1/16.3.2020 Κ.Υ.Α. μέ τίτλον: «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως 30.3.2020» (ΦΕΚ Β΄ 672/16.3.2020).

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος