ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Διαβιβαστικό εγκυκλίου Υπουργείου Εργασίας
(23/3/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)

Πρωτ. 1475
Αριθ. Διεκπ. 675
Αθηνησι τη‚ 23ῃ Μαρτίου 2020


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Συνοδικῇ Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει, διαβιβάζομεν ὑμῖν τήν ὑπ᾿ ἀριθ. 10 (65531/20.3.2020) τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας καί Κοινωνικῶν Ὑποθέσεων (Γενικήν Διεύθυνσιν Εἰσφορῶν – Διεύθυνσιν Εἰσφορῶν Μισθωτῶν – Τμῆμα καθορισμοῦ Εἰσφορῶν), πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν καί διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος