ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Εκδημία του Μακαριστού Μητροπολίτη πρώην Πειραιώς κυρού Καλλινίκου
(29/2/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)

Πρωτ. 1072
Αριθ. Διεκπ. 441
Αθηνησι τη‚ 29ῃ Φεβρουαρίου 2020


Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν
Τ Η Λ Ε Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

ΙΕΡΑΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΝ ΑΘΗΝΩΝ.
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

ΕΝ ΒΑΘΥΤΑΤῌ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙ ΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ, ΟΤΙ ΜΕΤΕΣΤΗ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ ΣΗΜΕΡΟΝ 29ΗΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ KYΡOΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΕΡΗΘΕΙΣΑ ΠΕΠΝΥΜΕΝΟΥ, ΕΝΑΡΕΤΟΥ, ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΥ ΙΕΡΑΡΧΟΥ ΔΕΕΤΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΨΥΧΗΣ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΣΚΗΝΑΙΣ ΑΓΙΩΝ. ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΕΛΕΣΘΗΣΕΤΑΙ ΤΡΙΤΗΝ 3ΗΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΩΡΑΝ 11ΗΝ ΠΡΩΙΝΗΝ ΕΝ Τῼ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚῼ ΙΕΡῼ ΝΑῼ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.


ΕΝΤΟΛῌ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
Ο ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ


† Ο ΩΡΕΩΝ ΦΙΛΟΘΕΟΣ