ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Ἀποστολή Βεβαιώσεως συμμετοχῆς εἰς Συνέδριον καί Ὁδηγοῦ ἐπί θρησκευτικῶν προορισμῶν καί Προσκυνημάτων εἰς τήν Ἑλλάδα
(23/1/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)

Πρωτ. 334
Αριθμ. Διεκπ. 171
Αθήνα 23ῃ Ἰανουαρίου 2020Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διά τοῦ παρόντος, καί κατόπιν τοῦ ἀπό 23ης μηνός Ἰανουαρίου ἐ.ἔ. Ὑπηρεσιακοῦ Σημειώματος τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων, ἀποστέλλομεν ὑμῖν, συνημμένως ὧδε, Βεβαίωσιν Συμμετοχῆς τοῦ ὁρισθέντος ἐκπροσώπου, κληρικοῦ ἤ λαϊκοῦ, εἰς τάς ἐργασίας τοῦ πραγματοποιηθέντος ἐν Ἄρτῃ Δ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων, ἀπό 8ης ἕως 10ης Νοεμβρίου π.ἔ., καί τήν νέαν καλαίσθητον ἔκδοσιν τριγλώσσου ὁδηγοῦ ἐπί τῶν θρησκευτικῶν προορισμῶν καί προσκυνημάτων εἰς τήν Ἑλλάδα, μέ τίτλον: «Ἑλλάδα, 2000 χρόνια Ταξίδι στό Φῶς τῆς Χριστιανοσύνης», καί παρακαλοῦμεν διά τά καθ' ὑμᾶς.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος