ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἀποστολή Πορισμάτων τοῦ Διημέρου Συνεδρίου τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Γάμου, Οἰκογενείας, Προστασίας Παιδιοῦ καί Δημογραφικοῦ Προβλήματος»
(17/1/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 5959/2019
Διεκπ. 131
Αθήνα 17ῃ Ἰανουαρίου 2020

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἘκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 8ης μηνός Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., ἀποστέλλομεν ὑμῖν, συνημμένως ὧδε, τά Πορίσματα τοῦ ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῇ ἐπιμελείᾳ τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Γάμου, Οἰκογενείας, Προστασίας Παιδιοῦ καί Δημογραφικοῦ Προβλήματος διοργανωθέντος διημέρου Συνεδρίου, ἀπό 27ης ἕως 28ης Νοεμβρίου π.ἔ., εἰς τό Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἔχοντος ὡς θέμα: «Ἡ Θεολογία τοῦ Γάμου», ἐπί τῷ τέλει τῆς πληρεστέρας ἐνημερώσεως τῶν ὁρισθέντων ὑφ’ ὑμῶν ὑπευθύνων.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος