ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἀποστολή Πορισμάτων τοῦ Δ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων»
(14/1/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 5950/2019
Ἀριθ. Διεκπ. 92
Ἀθήνησι 14ῃ Ἰανουαρίου 2020


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἘκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 8ης μηνός Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., ἀποστέλλομεν ὑμῖν, συνημμένως ὧδε, τά Πορίσματα τοῦ ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῇ ἐπιμελείᾳ τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων διοργανωθέντος Δ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου διά Κληρικούς καί Στελέχη τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀπό 8ης ἕως 10ης Νοεμβρίου π.ἔ., εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Ἄρτης, μέ τήν συνδιοργάνωσιν τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Ἰωαννίνων καί Νικοπόλεως καί Πρεβέζης, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου καί τοῦ Δήμου Ἀρτέων, ἔχοντος ὡς θέμα: «Ἤπειρος: Προσέγγιση στά θρησκευτικά Μνημεῖα καί τόν Πολιτισμό της – Νέοι Δρόμοι στούς μοναδικούς Προσκυνηματικούς Προορισμούς της», ἐπί τῷ τέλει τῆς πληρεστέρας ἐνημερώσεως τῶν ὁρισθέντων ὑφ’ ὑμῶν ὑπευθύνων διά θέματα Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος