ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἀποστολή Προγράμματος Β´ Πανελληνίου Συνεδρίου Στελεχῶν Κατασκηνώσεων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(10/5/2018).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2202
Διεκπ. 997
Αθήνα 10ῃ Μαΐου 2018


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐν συνεχεία τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 1548/837/19.4.2018 ἡμετέρου Ἐγκυκλίου Σημειώματος, περί τῆς διοργανώσεως τοῦ Β´ Πανελληνίου Συνεδρίου Στελεχῶν Κατασκηνώσεων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τό ὁποῖον θά πραγματοποιηθῇ εἰς τάς κατασκηνωτικάς ἐγκαταστάσεις τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, εἰς Αὐλῶνα Ἀττικῆς, ἀπό 29ης Μαΐου ἕως 1ης Ἰουνίου ἐ.ἔ, ἀποστέλλομεν ὑμῖν συνημμένως τό Πρόγραμμα τῶν Ἐργασιῶν τοῦ ὡς εἴρηται Συνεδρίου, πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν καί διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.

Περισσοτέρας πληροφορίας δύνασθε νά λάβητε παρά τῆς Γραμματείας τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος (τηλ. 210.72.72.233 καί 210.32.45.098).

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης