ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί δυνατότητος χρηματοδοτήσεως τῶν Κέντρων Ἡμερησίας Φροντίδος Ἡλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)»
(18/4/2018).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1675
Ἀριθμ. Διεκπ. 809
Ἀθήνῃσι 18ῃ Ἀπριλίου 2018


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 17ης μηνός Ἀπριλίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος Γραμματείας Καταπολεμήσεως Ἀνθρωπιστικῆς Κρίσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, γνωστοποιεῖται ὑμῖν ὅτι ὁ Γενικός Γραμματεύς τοῦ Ἱδρύματος, Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Νικόδημος Φαρμάκης, εἶχε συνεργασίαν μεθ’ ὑπηρεσιακῶν φορέων τῆς Περιφερείας Ἀττικῆς, περί τῆς δυνατότητος χρηματοδοτήσεως ἐκ πόρων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως μέσῳ τοῦ ΠΕΠ Ἀττικῆς, δομῶν φροντίδος ἡλικιωμένων, εἰδικώτερον αὐτῶν τῶν Κέντρων Ἡμερησίας Φροντίδος Ἡλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.).

Προκειμένου ἵνα τό Ἵδρυμα προχωρήσῃ εἰς τήν ὑποβολήν αἰτήματος χρηματοδοτήσεως πρός τήν Περιφέρειαν Ἀττικῆς διά τήν λειτουργίαν τῶν ὡς ἄνω ἐπιλεξίμων Κέντρων, εἶναι ἀναγκαία ἡ διερεύνησις ὑπάρξεως συμβατῶν ὑποδομῶν εἰς τά διοικητικά ὅρια τῆς Ἐπαρχίας ὑμῶν. Ἐφ’ ὅσον ἐπιθυμῆτε τήν συμμετοχήν ὑποδομῆς, ἡ ὁποία ὑπάγεται εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν ὑμῶν δικαιοδοσίαν, εἰς τό ἐν λόγῳ πρόγραμμα, παρακαλοῦμεν ὅπως ἐνημερώσητε σχετικῶς ἕως τῆς 30ῆς τρέχοντος μηνός Ἀπριλίου ἐ.ἔ. μέσῳ ἠλεκτρονικῆς ἐπικοινωνίας εἰς τό info@humanitariancs.org, προκειμένου ἵνα προγραμματισθῇ συνάντησις εἰς τούς προτεινομένους χώρους μετά συνεργατῶν τοῦ ὡς ἄνω Ἱδρύματος, πρός πιστοποίησιν τῆς ἐπιλεξιμότητος τῆς ὑποδομῆς ὡς Κέντρου Ἡμερησίας Φροντίδος Ἡλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.).

Διά διευκρινίσεις καί πληροφορίας δύνασθε νά ἐπικοινωνῆτε μετά τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ εἰρημένου Ἱδρύματος εἰς τό τηλ. 6986.056.038.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς† Ὁ Μεθώνης Κλήμης