ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Συμπλήρωσις ἐγκυκλίου ὑπό τόν τίτλον "Καθορισμός ἑνιαίας διαδικασίας ἀνάπτυξης καί ὀργάνωσης προγραμμάτων, παρεμβάσεων καί δράσεων προληπτικῶν ἰατρικῶν ἐξετάσεων σέ ἐπίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ὑγείας στό γενικό ἤ σέ εἰδικές κατηγορίες πληθυσμοῦ"»
(4/4/2018).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1580
Διεκπ. 762
Αθήνα 4ῃ Ἀπριλίου 2018


Διά τοῦ παρόντος ἀποστέλλομεν ὑμῖν συνημμένως τό ὑπ' ἀριθ. πρωτ. οικ. 26157/29.3.2018 ἔγγραφον τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, ἀφορῶν εἰς τήν συμπλήρωσιν τῆς ὑπ' ἀριθ. Γ1γ/Γ.Φ. 13,18/Γ.Π. οικ. 19814/8.3.2018 ἐγκυκλίου ὑπό τόν τίτλον «Καθορισμός ἑνιαίας διαδικασίας ἀνάπτυξης καί ὀργάνωσης προγραμμάτων, παρεμβάσεων καί δράσεων προληπτικῶν ἰατρικῶν ἐξετάσεων σέ ἐπίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ὑγείας στό γενικό ἤ σέ εἰδικές κατηγορίες πληθυσμοῦ», πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν καί διά τά καθ' ὑμᾶς.


Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Μεθώνης Κλήμης