ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Δισκοφορία ὑπέρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης Σινᾶ καί ὑπέρ τοῦ Παναγίου Τάφου»
(2/3/2018).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)

Πρωτ. 973
Ἀριθμ. Διεκπ. 461
Ἀθήνῃσι 2ᾳ Μαρτίου 2018


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διά τοῦ παρόντος, ὑπομιμνήσκομεν ὑμῖν τό ὑπέρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ καί τοῦ Παναγίου Τάφου καθῆκον συμπαραστάσεως τοῦ ὀρθοδόξου ἑλληνικοῦ Λαοῦ, καί παρακαλοῦμεν, ὅπως παραγγείλητε τοῖς εὐλαβεστάτοις Ἐφημερίοις τῆς καθ᾿ ὑμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας τήν περιφοράν τῶν ὡς κάτωθι Δίσκων :

1. «Ὑπέρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης Σινᾶ» τήν Δ´ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, 18ην Μαρτίου 2018, καταθέτοντες τό συλλεγησόμενον ποσόν εἰς τόν ὑπ' ἀριθμ. 146/558046 32 Λογαριασμόν τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης (Ὑποκατάστημα Μητροπόλεως Ἀθηνῶν).
2. «Ὑπέρ τοῦ Παναγίου Τάφου» τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Πέμπτης, 5ης Ἀπριλίου 2018, καταθέτοντες τό συλλεγησόμενον ποσόν εἰς τόν ὑπ' ἀριθμ. 146/558063 30 Λογαριασμόν τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης (Ὑποκατάστημα Μητροπόλεως Ἀθηνῶν).


Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Μεθώνης Κλήμης